Autoškoly versus komisaři v Jihlavě

12.12.2009 00:00

Jiný pohled

29.5.2011 19:32 vložil Nezávislý  IP: 95.136.broadband11.iol.cz (neregistrován)

Přečetl jsem si článek ZK versus AŠ. Nebudu hájit ani jednu stranu a přidám jen nezaujatý pohled člověka, který se pohybuje v dopravě přes již přes 35 let. Je faktem, že právní předpis vymezuje zkoušku a nároky na ní v obecné rovině. Mělo by být jasné, že pokud žák poruší ustanovení zákona o silničním provozu, tak by ve zkoušce neměl uspět. Takže v tomto nějaká hranice mezi hodnocením prospěl/neprospěl existuje. Pokud bych byl ZK, tak by mne ta kamera při zkoušce nevadila. Ale zase na druhou stranu co "vidí"? Velmi omezeně snímá pohyb před sebou. Vozidlo přijíždějící zprava, zleva, vozidla vedle sebe nikoli. Co tedy ta kamera řeší? Pouze jízdu na červenou, žlutou, a to je snad málo, ne? Tedy, je kamera řešení? Není!!! To by muselo jet v nějaké optimální vzdálenosti za vozidlem AŠ další vozidlo s touto kamerou a snímat vozidlo AŠ v širším spektru. Pak by to k něčemu bylo.
Najít hranici mezi dostatečným odstupem a nedostatečným asi lze jen pomocí diskuse. Každý by tuto vzdálenost hodnotil jinak a jinak i v rozdílných dopravních situacích. To je záležitost citu pro dopravní situaci. Proto se nedivím, že kolik je ZK, tolik je hodnocení i názorů.
Myslíte, že tyto "hranice" v Pardubicích ZK získá? Myslíte si, že by je měli taxativně určit právní předpisy? Domnívám se, že nikoli. Ty hranice objektivního hodnocení lze získat pouze každodenní praxí v provozu.
To, že ZK se může stát každý, kdo má alespoň střední vzdělání a 5 let řidičák je dle mne velmi nedostatečné pro tuto funkci. Zastávám názor, že pokud chci něco kontrolovat a po té hodnotit, tak abych to hodnotil zcela objektivně, tak si musím projít alespoň krátce všemi pozicemi, které v závěru posuzuji. Tedy bych se přiklonil k tomu, aby každý ZK povinně vykonal nějakou třeba krátkodobou praxi učitele AŠ. Při této praxi ty hranice získá. To je celkem nevyvratitelné tvrzení.
Pokud má nějaká AŠ problém s komisařem, tak by mne zajímalo, jak jsou na tom jiné AŠ v regionu. Určitě existuje nějaká statistika, když veškerá data ZK vykazuje do nějakého centrálního informačního systému. Statistika může i nemusí něco naznačit. Osobně si nemyslím, že by si ZK „zasedl“ na jednu AŠ.
Viděl jsem v TN instalaci kamery ve vozidle AŠ. Pánové, ruku na srdce, pokud bych sedl za volant já, jako žák, tak jako první bych upozornil provozovatele vozidla, ať mi odstraní tu kabeláž ke kameře z výhledu. Je v zorném poli a tam nemá co dělat. ZK v Jihlavě odmítl zkoušku z důvodu možného nahrávání, ale kabeláž ve výhledu mu nevadila? Já být ZK, tak zkoušku s tímto vozidlem odmítnu dělat na základě toho, že vozidlo nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích. AŠ, přistavte vozidlo, které podmínky splňuje a jedéééééém …… Takže, profesionalita na 1. místě a vše ostatní až po té !!!

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019