Vyjádření členů výkonné rady

18.10.2010

v dalším textu najdete odpověď členů výkonné rady na příspěvky pana Viktora Brucka na diskuzním fóru webu Asociace autoškol ČR

 

Vyjádření členů Výkonné rady k požadavkům staronového člena
Asociace autoškol ČR, o.s. pana Viktora Brucka.
 
Je to několik týdnů, kdy nás oslovil pan Viktor Bruck, který již tři roky nesplnil základní povinnost člena AAČR, o.s., tj. zaplatit členský příspěvek a ani se nijak nepodílel na činnosti našeho dobrovolného občanského sdružení, byť jen pouhou pasivní účastí na valné hromadě. Na základě usnesení VR členové, kteří neplatí dlouhodobě členský příspěvek, přestávají být z důvodu neplnění této povinnosti našimi členy. Přesto jim ještě po nějakou dobu zasíláme Autoškolské noviny v redukované podobě a bez příloh.
Viktor Bruck se obrátil na Výkonnou radu nejprve s dotazem na své členské číslo, aby mohl zaplatit členský příspěvek na rok 2010. Poté mu bylo sděleno, že dlouhodobě neplatí členské příspěvky. Poslední příspěvek byl zaplacen v roce 2007. Vzhledem k tomu, že pan Bruck projevil zájem o další setrvání v AAČR, o.s. byl pozván na zasedání Výkonné rady, která se konala 29.9.2010, tedy 10 dní před konáním valné hromady.
Na zasedání Výkonné rady pan Bruck deklaroval svůj loajální vztah k vedení AAČR a na přímý dotaz, zda hodlá nějakým způsobem na valné hromadě vystupovat sdělil, že nikoli. Tak se také stalo. Z jeho projevu na zasedání Výkonné rady bylo zřejmé, že se hodlá konstruktivně zapojit do činnosti sdružení a ani v nejmenším nedal najevo svůj negativní postoj k současným snahám o pozitivní změny v českém autoškolství. Na základě tohoto postoje výkonná rada navrhla konstruktivní řešení jak zachovat jeho členství za podmínky, že doplatí dlužné členské příspěvky, což učinil. Výkonná rada mu poskytla jako kompenzaci část materiálů, které byly řádně platícím členům průběžně zasílány.
Dne 9. října 2010 se v Pardubicích konala valná hromada s naprosto hladkým a nekonfliktním průběhem. Na valné hromadě vystoupilo několik hostů se zajímavými příspěvky, ať již o výcviku motocyklů v SRN a zejména představa Ministerstva dopravy o provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Součástí valné hromady byla i diskuze s dotazy na přednášející a na členy výkonné rady. V této diskuzi směřovaly dotazy zejména na přednášející a nikdo ani pan Bruck se neobrátil na výkonnou radu ani na předsedu AAČR s žádným dotazem směřujícím proti návrhům změn do budoucna.
Na samotný závěr bylo přečteno usnesení. Z důvodu drobné chyby při přepisování byla položka týkající se zprávy o hospodaření zařazena omylem do položky „Bere na vědomí“, namísto do správné „Schvaluje“. Předseda AAČR přečetl správné znění a zapisovateli Ing. Černému sdělil, že to byla chyba a je třeba opravit, což se stalo.
Shodou okolností byla v dalším bodě textace „VH ukládá VR nadále prosazovat oprávněné zájmy AŠ a ŠS ve vztahu k MD a legislativě s cílem nezhoršit podmínky práce autoškol“. Vzhledem k tomu, že to byl text z usnesení z loňského roku a v současné době již překonaný, byl při čtení návrhu usnesení vzápětí předsedou přeformulován tak, aby jednoznačně odrazil průběh jednání valné hromady. Naším cílem musí být zcela jednoznačně podmínky pro práci autoškol výrazně zlepšit. Tento bod byl formulován takto: „VH ukládá VR nadále prosazovat oprávněné zájmy AŠ a ŠS při změnách zákona č. 247/2000 Sb. za účelem zlepšení podmínek práce autoškol“.
Po přečtení návrhu usnesení bylo toto usnesení jednomyslně schváleno. Nikdo v sále, ani pan Bruck, který v tu dobu v sále byl, nevystoupil s žádným požadavkem na opravu usnesení. Následně se konala demonstrace jízdních úkonů na motocyklu, oběd a po obědě neformální diskuze se členy výkonné rady a pracovníkem MDČR Mgr. Karlem Bezděkovský a předsedou PSA ČR Zdeňkem Hlavatým. Ani v této době pan Bruck nepřišel s žádným požadavkem.
 
Následně den po valné hromadě se na webu AAČR objevily ze strany pana Brucka razantní útoky na nekorektnost jednání valné hromady, napadání platnosti usnesení VH, které přecházelo až do osobních invektiv zejména vůči předsedovi AAČR. Výkonná rada věří v pozitivní vývoj českého autoškolství. V současné době dlouhodobě pozitivně komunikuje a nachází názorovou shodu s Ministerstvem dopravy a se sdružením PSA ČR.
Negativní jevy v autoškolství zmiňované v referátu Mgr. Bezděkovského jsou fenoménem a realitou zejména na některých menších obcích s rozšířenou působností. Proto je možné, že pan Bruck (působí v Praze) tento problém dostatečně nevnímá. Ostatně v nejbližší době budou k dispozici výsledky ankety členů na VH, které předběžně ukazují shodný názor většiny účastníků VH, kteří svým postojem na VH deklarovali, že se stávajícím stavem nejsou spokojeni.
Výkonná rada vystupuje otevřeně vůči všem členům. Mimo jiné předem avizovala možnost diskuze na posledním zasedání před valnou hromadou, kterou využili pouze dva členové. Do budoucna se na nás samozřejmě může kdokoli obrátit a v den zasedání VR se svým problémem přijít. Pan Bruck bude emailem vyzván, aby se dostavil na nejbližší zasedání VR a obhájil své argumenty včetně souladu jeho chování se stanovami AAČR.
Přílohou tohoto příspěvku přikládáme původní a opravenou pasáž usnesení valné hromady, aby bylo vše uvedeno na pravou míru. Je třeba konstatovat, že svoji práci ve sdružení dělají všichni na úkor volného času a nikdo z nás za to nepobírá plat. Stejně tak se členové účastní valné hromady proto, že chtějí přispět k lepším poměrům v autoškolství. Proto není klíčovým problémem, jestli v usnesení bylo přehozeno několik slov ve formulaci, která tím neztratila svůj smysl.
Závěrem výkonná rada AAČR věří, že členové AAČR nejsou spokojeni se stávajícím nedobrým stavem a jsou otevřeni k pozitivním změnám do budoucna, na kterých pracujeme.
 
 
Původní část napadeného usnesení, jak bylo připraveno:
 
VH bere na vědomí:
-          zprávu o hospodaření za uplynulé období
VH ukládá VR:
-          nadále prosazovat oprávněné zájmy AŠ a ŠS ve vztahu k MD a legislativě s cílem nezhoršit podmínky práce autoškol
 
Část usnesení, jak bylo přečteno a hlasováno:
 
VH schvaluje:
-          zprávu o hospodaření za uplynulé období
 
VH ukládá VR: 
-          nadále prosazovat oprávněné zájmy AŠ a ŠS při změnách z. 247/2000 Sb. za účelem zlepšení podmínek práce autoškol
 
Pod toto prohlášení se podepisují níže uvedení členové výkonné rady AAČR:
 
Ing.Mgr.Ondřej Horázný
Ing.Aleš Horčička
Ing.Jan Černý
Ing.Pavel Zych
Bc.Martin Aujezdský
Miloš Šlajchrt
Václav Hirš
Jiří Martínek
Ivo Křišťan

Autor: Redakce   |   Sekce: Názory členů AAČR   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

5.1.2022
Prodám Iveco Eurocargo ML150 E28, r.v. 2000

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13300)

11% (2017)

2% (442)

11% (2055)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022