JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT DOBROU AUTOŠKOLU

5.6.2008

(Ing. Jan Černý – člen VR a Ing. Jaroslav Koula)

Cílem výuky a výcviku v autoškole je naučit vás, absolventy kurzů, základním návykům a dovednostem, které budete potřebovat pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Úspěšný vývoj vaší kariéry řidiče tedy závisí na výběru autoškoly, která vám poskytne kvalitní přípravu tak, abyste získaný základ mohli samostatně rozvíjet.

Rozhodování při výběru dobré autoškoly vám může usnadnit následující návod.

Základní informace

Dobrá autoškola disponuje

1. kanceláří a schválenou učebnou,
která je kromě běžné školní výbavy dnes již standardně vybavena audiovizuální technikou, případně trenažéry (nejsou povinné) nebo výpočetní technikou a učebními pomůckami (videokazety, učebnice, soubory testů, CD nosiče, obrazy)

2. výcvikovými vozidly,
které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají současným technickým požadavkům, jsou schválena pro výcvik v autoškole, mají řádné označení, platnou každoroční pravidelnou technickou prohlídku a jsou udržovaná v náležité čistotě

3. učitelem nebo týmem učitelů,
kteří mají odpovídající pedagogické vlastnosti, kvalifikaci a bohatou praxi

4. platným ceníkem,
který obsahuje kalkulaci výkonů a úplnou cenovou nabídku včetně doplatků za zkoušky, prostoje, doplňující výuku a výcvik, opravné zkoušky, popřípadě i nabídku poskytovaných slev či splátek, jakož i termíny a způsoby jejich úhrady

Doplňující informace

1. Vzhledem k tomu, že budete plátci služby, vyplatí se vám získat přehled o více autoškolách ve spádové oblasti. K ověření shora uvedených skutečností vám doporučujeme osobní návštěvu, při níž požadujte

• informace o zahájení, průběhu, rozsahu a druhu výuky teorie a praktického výcviku
• předběžný odhad délky vaší přípravy a odhad termínu závěrečných zkoušek
• informace o postupu při opravných zkouškách a o způsobu jejich organizace
• vysvětlení vašich základních práv, nároků a povinností

Nenechte se odbýt sdělením, že odpovědi na tyto otázky se dozvíte během úvodní hodiny, tedy až po zahájení výuky.

2.   Autoškola musí postupovat podle učebních osnov, které jsou stanoveny zákonem  č.247/2000 Sb. v platném znění x) . Dobrá autoškola vás informuje sama, případně vám umožní nahlédnout do pedagogické dokumentace. Přílohy k zákonux) obsahují tabulky s uvedením minimálního počtu hodin pro jednotlivé druhy výuky a výcviku.

Jako příklad uvádíme výpis z tabulky platné pro základní výuku a výcvik u skupiny B řidičského oprávnění

ZÁKLADNÍ VÝUKA A VÝCVIK

Počet hodin v předmětech výuky
Tabulka 1

Skupina
řidičského
oprávnění

Předmět výuky řidičského oprávnění

CELKEM

PPV

OÚV

TZBJ

ZP

OP

B

18

2

10

2

4

36

Vysvětlivky:
PPV  Výuka předpisů o provozu vozidel
OÚV  Výuka o ovládání a údržbě vozidla
TZBJ Výuka teorie zásad bezpečné jízdy
ZP   Výuka zdravotnické přípravy
OP  Opakování a přezkoušení


 

Počet hodin v předmětech výcviku
Tabulka 2

Skupina
řidičského
oprávnění

PV-ŘV

PV-ÚV

PV-ZP

CELKEM

I. etapa

II. etapa

III. etapa

AC

MP

SP

SP

B

2

5

12

9

2

4

34

Vysvětlivky:
PV-ŘV  praktický výcvik v řízení vozidla
AC   autocvičiště
MP   minimální provoz
SP   střední provoz
PV-ÚP praktický výcvik údržby vozidla
PV-ZP praktický výcvik zdravotnické přípravy


3.   Zapamatujte si základní zásady platné pro výcvik a zejména dbejte, aby

• vyučovací hodina trvala 45 minut,
• výcvik v řízení vozidla u jednoho žadatele netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně,
• při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle jiná osoba než učitel (poznámka: zákonx) sice umožňuje přítomnost i více učitelům a žadatelům o řidičské oprávnění, dále osobě připravující se na profesi učitele, osobě provádějící kontrolu výcviku, popřípadě tlumočníkovi, ale tyto případy nejsou tak časté. Ve vozidle bude nejčastěji současně více žadatelů o řidičské oprávnění a proto si ve vlastním zájmu pečlivě „hlídejte“ dobu, po kterou se vám učitel věnuje)
• vám provozovatel  autoškoly při zahájení výuky a výcviku vydal průkaz žadatele a průběžně v něm prováděl záznamy o vaší účasti na praktickém výcviku
• při praktickém výcviku jste měli průkaz vždy u sebe a neopomněli svým podpisem potvrdit každou ukončenou lekci, kterou učitel zaznamená do evidenční knihy o výcviku v řízení vozidla

      Je zřejmé, že vynechání osobní návštěvy při výběru autoškoly a podcenění jejího významu, nemůže vést k získání přesvědčivých informací, které potřebujete k uvážlivému rozhodnutí. Osobní zkušenost a první dojmy je vhodné porovnat i s poznatky vám dobře známých absolventů vytipované autoškoly. Vnímejte však tyto informace jako podpůrné hledisko, v němž většinou převládá hodnocení vlastností učitele nad ostatními atributy autoškoly, které je často poměřované vlastní úspěšností či neúspěšností a ochotou či schopností absolventa vyjádřit objektivní názor. 

4.  Měli byste si také uvědomit, a to prosím považujte za poslední důležitou informaci, že

• u zvolené autoškoly můžete požádat o předčasné ukončení docházky, ale pouze za účelem pokračování výuky a výcviku u jiné autoškoly - po neúspěšně vykonané zkoušce již tuto možnost nemáte; přechod k jiné autoškole znamená začínat znovu od samého začátku
 
• doplňovací výuku a výcvik vám může poskytnout pouze autoškola, která výuku a výcvik prováděla

Přeškrtnuté informace již od 1.4.2008 neplatí! (původní text psán v roce 2004).

      Za chybný krok je třeba označit zejména preferování autoškol, které se podbízejí nejnižšími cenami, přičemž o jejich ceníku, ale i o autoškolách samých, nevíte téměř nic. Počáteční úspora se tak může citelně prodražit především dokupováním doplňující výuky a výcviku, placením opravných zkoušek a také nežádoucím prodloužením doby získání řidičského průkazu.

x)   zákon č.247/2000 Sb.v platném znění, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

 

Autor: Redakce   |   Sekce: Rady pro žáky autoškol   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13327)

11% (2024)

2% (446)

11% (2068)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022