STANOVISKO VÝKONNÉ RADY AAČR KE ZKUŠEBNÍM PLOCHÁM PRO MOTOCYKLY

10.12.2015

Výkonná rada AAČR na svém jednání dne 09.12.2015 v Praze se shodla a doporučuje provozovatelům autoškol i obcím s rozšířenou s působností (dále jen ORP) následující postup při zajišťování nových zkušebních ploch pro výcvik a zkoušku motocyklistů od 1.11.2015 dle účinnosti vyhlášky č. 256/2015 Sb.

 

Dlouhodobě prosazujeme změnu ve zkoušení i výcviku řidičů motocyklů všech skupin.
S obecným rámcem nově požadovaného zkoušení souhlasíme a shodujeme se s MDČR, že se
jedná o pozitivní krok, ale vzhledem k nedostatečné připravenosti ze strany MDČR a potažmo i
ORP by bylo nejvhodnější odsunout účinnost této vyhlášky minimálně o 1 rok, nebo do zajištění
zkušebních ploch ze strany ORP. (Tento krok je nicméně dle MDČR legislativně neprůchodný).
 
Vzhledem k výše uvedenému:
 
Doporučujeme provozovatelům autoškol:
1) vstoupit v kontakt s ORP a proaktivně tlačit na vyřešení této problematiky
2) pokud nedojde ke shodě v řešení výše uvedené problematiky, doporučujeme neprodleně
kontaktovat AAČR případně MDČR, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám
3) zdůrazňovat při jednáních s ORP, že tato obec je příjemcem správních poplatků za
vykonání zkoušek a za posledních několik let jistě neinvestovala téměř žádné prostředky
z těchto poplatků do vzdělávání řidičů či zkoušení žadatelů v místě příslušné ORP.
 

Doporučujeme ORP:
1) vybrat provozovatele autoškol, kteří mají registraci na skupin „A“ a proaktivně s nimi tuto
situaci řešit
2) brát v úvahu, že většina autoškol s registrací skupin „A“ bude mít zájem využívat tuto
zkušební plochu zároveň jako cvičnou plochu a mohla by tak zajistit větší využití této
investice a snížení nákladů na provoz
3) uvědomit si, že v případě, že nebude zajištěna zkušební plocha a tím i zkoušky žadatelů,
dojde k výraznému poklesu příjmu ze správních poplatků (nebo přesunu do obvodu k jiné
ORP) a tím i příjmů do rozpočtu obce jako takové,
4) uvědomit si, že nezajištěním výše uvedeného by mohlo dojít opět k nové formě tzv.
„řidičákové turistiky“, která je nežádoucí z hlediska bezpečnosti silničního provozu,
5) uvědomit si, že nezajištěním zkoušek žadatelů skupiny A, by obec mohla porušit
povinnost provádění výkonu přenesené působnosti v oblasti výkonu veřejné správy.
AAČR vyjadřuje přesvědčení, že i přes zřetelné problémy s účinností i realizací bude
možné společným úsilím AAČR, ORP, autoškol a MDČR zajistit v roce 2016 kvalitnější
zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění skupin A.
 
 
Výkonná rada Asociace autoškol ČR
 
ROZDĚLOVNÍK
1) Všem členům AAČR
2) Všem nečlenům AAČR
3) Všem zkušebním komisařům v ČR
4) Všem krajským úřadům v ČR
5) MDČR
6) média
 
ORIGINÁL DOKUMENTU KE STAŽENÍ
 

 

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

17.9.2021
Prodám Jawa 125 Travel

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13281)

11% (2002)

2% (439)

11% (2045)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021