Seminář

19.2.2009

Dne 5. února 2009 proběhl v Olomouci na Univerzitě Palackého 1. česko-slovenský pracovní seminář o agresivitě řidičů, kterého se zúčastnil člen VR AA ČR, o.s. Ing. Jan Černý.

Seminář k bezpečnosti v dopravě „Agresivita v dopravě – aneb jak postihovat agresivní řidiče?“

 

Ing.Jan Černý

 

          

            Na semináři přednášeli odborníci z různých oborů, z pohledu dopravně – inženýrského byla při výzkumu sledována rychlost jízdy na vybraných úsecích ve vztahu k stavebnímu uspořádání komunikace. Výsledkem bylo potvrzení hlavních příčin nehod – překračování povolené rychlost jízdy, nesprávný způsob jízdy. Ze sledování vyplynulo rovněž zjištění, že vliv na nehodovost má často špatně umístěné dopravní značení a stav komunikace. Pro bezpečnost provozu má rovněž velký vliv geometrického uspořádání konfliktních míst, jak ukázal výzkum vlivu vybraných stavebních opatření a jejich navrhovaných parametrů na bezpečnost provozu. Z toho výzkumu vyplývá potřeba optimalizace navrhovaných stavebních opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

            Z pohledu autoškol se otázkou agresivity zabýval p. Kotál z Dopravní akademie. Konstatoval, že učitel se u žáků s agresivitou přímo při výcviku nesetkává, více se toto chování projevuje při řešení organizačních záležitostí, např. při řešení situací, kdy se žák nedostaví na naplánovanou hodinu nebo po neúspěšné zkoušce. Učitel se spíše setkává s agresivním chováním ostatních řidičů, kdy se výcvikové vozidlo stává terčem útoků od ostatních řidičů, přestože je označeno a chráněno zákonem. Tito řidiči před sebou nesnesou pomalu jedoucí vozidlo nebo je dráždí striktní dodržování předpisů ze strany žáka. Osádka výcvikového vozidla je pak ohrožována riskantním chováním těchto řidičů. Z tohoto pohledu je nutno neustále rozvíjet schopnost učitelů autoškol rozpoznávat patologické projevy agresivity u svých žáků. Působením na širokou řidičskou veřejnost je žádoucí postupně zajistit výcvikovému vozidlu autoškoly plnohodnotnou a uznávanou roli v provozu a postupně likvidovat zažitou představu, že takové vozidlo je překážkou plynulého provozu a učitel autoškoly je hromosvodem pro vybití agrese.

 

            Z pohledu ekonomického má rostoucí počet agresivních řidičů rovněž vliv i na materiální a finanční zdroje. V důsledku agresivity řidičů roste i počet dopravních nehod s vážnými následky a celospolečenské ztráty se tak ročně pohybují v řádu desítek miliard korun, Stát tím přichází o velké množství finančních prostředků, snižuje s produkce a ekonomický růst, zvyšují se náklady na léčení obyvatel atd.

 

            V dalších příspěvcích zazněly náměty na další postupy v oblasti prevence v dopravě. Je třeba koordinovat postupy jednotlivých resortů, efektivně využívat vynaložené prostředky vyhodnocovat preventivní programy.

 

            Celkově lze seminář hodnotit jako pozitivní počinek, je ovšem nutno v takových setkáních pokračovat. S ohledem na rozsah přednášek by bylo vhodnější menší počet přednášek nebo uspořádat seminář ve dvou dnech. Výhrady bych měl spíše k organizačním záležitostem, ale věřím, že se organizátoři z chyb poučí a nebudou se při dalších seminářích opakovat.

 

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

1.7.2021
Prodám funkční motocyklový simulátor HONDA

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13273)

11% (1998)

2% (438)

11% (2041)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021