Příprava semináře

19.5.2010

Od 1.1.2011 dochází k zásadní změnám v oblasti uložení a zajištění nákladu na silničních vozidlech. Od tohoto data bude účinný čl. I. bod 11 vyhlášky č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

V rámci této novelizace budou poprvé určena pravidla na základě kterých mohou kontrolní orgány přesně ověřovat (zjišťovat) technický stav vázacích prostředků (vázacích pásů, upínacích řetězů nebo lan), jejich počet nebo umístěný na nákladu. Zásadním způsobem se tak změní způsob kontroly a zpřísní uložení a zajištění nákladu na silničních vozidlech v České republice.
 
Řidiči, kteří nebudou dokonale ovládat problematiku přepravního ložení a nebudou mít na náklad vozidlech uložen a zajištěn dle platných nakládacích norem se tak budou dostávat do velmi problematických situací, tak jako se již nyní dostávají v některých zemích Evropské unie, například v Německu nebo Rakousku. Zanedbatelná není ani povinnost absolvovat školení z oblasti uložení a zajištění nákladu ze strany řidičů. Na základě toho bude zásadním způsobem narůstat zájem dopravců i odesilatelů (přepravců) o problematiku přepravního ložení v silniční nákladní dopravě. Má-li být toto školení na vysoké odborné úrovni je nezbytná také vysoká odborná úroveň všech školitelů. Tato problematika bude muset být nutně součástí přednášek vstupního i pravidelného školení řidičů nákladní dopravy ve školicích střediscích.
 
        Výkonná rada AAČR, o.s. připravuje pro své členy na toto téma celodenní seminář určený zejména pro lektory školicích středisek. Na semináři by lektoři měli získat takové znalosti, které jim umožní kvalifikovaně tuto problematiku přednášet v rámci pravidelného i vstupního školení. Součástí semináře bude možnost koupě odpovídající literatury.
 
        Termín semináře předpokládáme v červnu 2010. Místo a cena bude záviset na projeveném zájmu lektorů o tento seminář. Vzhledem k velmi úzké specializaci a odbornosti přednášejícího je pro dosažení nízké ceny za osobu nutná dostatečná účast. Cena proto bude v rozpětí 1000 až 3500 Kč v závislosti na počtu uchazečů.
 
         Prosíme o vyjádření Vašeho zájmu emailem s kontaktními údaji na adresu: asociace@autoskol.cz v nejkratší možné době. Pozvánka na seminář s bližšími údaji vyjde v nejbližších Autoškolských novinách a bude k dispozici zde na webu.
 
 
Text novely vyhlášky:
 
11. V § 15 odstavec 11 zní:
 
        „(11) Náklad na vozidle (i v soupravě) musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Poutací a upínací soupravy musí počtem a umístěním odpovídat ČSN EN 12195-1, kde pro výpočet počtu přivazovacích prostředků lze alternativně použít za dynamický koeficient tření statický koeficient tření při současném použití koeficientu zrychlení v podélném směru rovnému 1.“.
 

 Přihlášky na seminář dne 15.6.2010 v rubrice "Semináře a knihy"

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

17.9.2021
Prodám Jawa 125 Travel

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13281)

11% (2002)

2% (439)

11% (2045)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021