Seminář: Judikatura a její význam při správním rozhodování (se zaměřením na přestupky v dopravě)

30.8.2010

Seminář: Judikatura a její význam při správním rozhodování (se zaměřením na přestupky v dopravě)Seminář je určen zejména úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou řešení přestupků v dopravě, včetně dopravních nehod, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, ale i učitelům autoškol, soudním znalcům, policistům, strážníkům obecních a městských policií, advokátům, právníkům a dalším zájemcům o tuto oblast. Seminář tvoří součást AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MV ČR pro průběžné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků (číslo akreditace AK/PV-256/2009). Na semináři obdrží účastníci osvědčení o absolvování semináře s celostátní platností.

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička*, JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.* Lektoři jsou autory publikace Přehled judikatury ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací, vydané vydavatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., v září roku 2009.

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

Termín a místo konání semináře:


15.9.2010 (středa), 9:00 - 15:00 hodin
Kongresový sál Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)
Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
 
Cena semináře:

1.400 Kč/osoba (včetně 0% DPH).
Cena zahrnuje účast na semináři, pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (káva, čaj, minerální voda). Oběd pro účastníky není v ceně semináře.
 
!!! POZOR - AKCE !!!!
5 vylosovaných účastníků semináře obdrží ZDARMA publikaci Přehled judikatury ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací, vydanou nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., www.wkcr.cz.
 
 
 
*Mgr. Petr Hrdlička
 
Od června 2002 pracuje na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to jako specialista na řízení o opravných prostředcích a na metodiku řízení o přestupcích v dopravě. Je též členem zkušební komise Krajského úřadu Olomouckého kraje pro žadatele o získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku. V předcházejícím období pracoval jako policejní inspektor Policie České republiky, Okresního ředitelství Olomouc, kde se zabýval převážně vyšetřováním dopravních nehod a projednáváním přestupků v dopravě.
 
*JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
 
Od července 2007 pracuje na Odboru vládní legislativy Úřadu vlády ČR, nyní jako jeho ředitel, je rovněž tajemníkem rozkladové komise Úřadu vlády ČR. Předtím působil několik let na Ministerstvu dopravy, většinou jako zástupce ředitele dopravně správního odboru a BESIP, později jako ředitel odboru. Je spoluautorem komentáře k zákonu o silničním provozu a k zákonu o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jakož i autorem několika článků a statí z oborů veřejného práva (Právní fórum, Právní zpravodaj aj.). Lektorsky spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí.
 
Předpokládaný časový harmonogram semináře:
 
08:45 - 09:00     Prezence účastníků semináře
09:00 - 14:30     Blok semináře a diskusí*
14:30 - 15:00     Dotazy, diskuse.

* Přestávky budou stanoveny po dohodě s účastníky semináře a lektorem
 
 Obsah a program semináře:
 
1. Teoretická část
 
1.1.
·         Historie správního soudnictví v ČR
·         Struktura správního soudnictví
·         Rozsah soudního přezkumu správního rozhodnutí
·         Druhy rozhodovací činnosti správních soudů
1.2.
·         Odpovědnost za škody způsobené při výkonu veřejné moci 
1.3.
·         Zdroje judikatury
·         Teoretické postupy práce s judikaturou
·         Základní zásady pro práci s judikaturou
·         Způsoby citace
 
2. Praktická část 
 
·         Řešení konkrétních případů (rozbor judikátů), které byly řešeny v rámci soudních řízení, zejména ve věcech přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jiných správních deliktů, případně trestných činů souvisejících
 
3. Diskuse
 
Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: hladecek@proficomm.cz
 
Pozvánka ve formátu WORD: admin/files/Pozvanka_seminar_JUDIKATURA_15092010_Praha.doc

 

Autor: Redakce   |   Sekce: Semináře pro autoškoly   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Nejčtenější články za 30 dní

17.9.2021
Prodám Jawa 125 Travel

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13281)

11% (2002)

2% (439)

11% (2045)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021