jak byste řešili následující křižovatku

18.11.2012

Vložit nový příspěvek

jak byste řešili následující křižovatku

18.11.2012 12:24 vložil zmizik (zmizik)  IP: 87-73-224-109.m-zone.cz

zajímalo by mne, zda podle vás bude mít přednost modré auto - (protože červené mu musí dát přednost, jelikož se připojuje do jeho pruhu)

anebo má přednost červený, protože modrý musí dát přednost protijedoucímu a jelikož se jedná o jednu samostatnou křižovatku.


Vložit nový příspěvek    Citovat


zapoměl sem ujvést odkaz

18.11.2012 12:25 vložil Lukas Zmizik (zmizik)  IP: 87-73-224-109.m-zone.cz

http://i50.tinypic.com/287d66q.jpg


Vložit nový příspěvek    Citovat


Jak řešit křižovatku

20.11.2012 09:45 vložil Ivan Varchol (Ivan)  IP: 83.69.32.78

Vzhledem k tomu, že včerejší odpověď byla správná pouze částečně a nikdo jiný se k tomuto nevyjádřil upřesňuji řešení této křižovatky.
Řidič červeného vozidla musí v tomto případě dát přednost vozidlu modrému, protože vozidlo modré přijíždí po hlavní pozemní komunikaci. Na první pohled se zdálo, že na této křižovatce se uplatní pravidlo pro odbočení vlevo nebo o přednosti zprava. To znamená, že červený má přednost. Při bližším pohledu je vidět v místě spojení obou komunikací dopravní značka V2b, přerušovaná čára, která určuje, že hlavní pozemní komunikace je ta na které je vozidlo modré. Takže vozidlo červené je na vedlejší.
Tato situace je řešena v Zásadách pro vodorovné značení na pozemních komunikacích II.vydání, schváleno MD pod č.j.354/2005 - 120-ST SP/1 s účinností od 15.8.2005.Jedná se o odst.8.KŘIŽOVATKY , kde je stanoveno: 8.1. Hlavní pozemní komunikace křižovatky - Vnější okraj křižovatky krajního jízdního pruhu se v hlavním směru přes křižovatku vyznačuje v úseku připojení vedlejší pozemní komunikace podélnou čárou přerušovanou V2b. Značka musí navazovat na vodící čáru hlavní pozemní komunikace. Situace 8.3. křižovatka s řadícími pruhy na str.38.
Pokud ale napadne sníh nebo bude tato čára špatně vidět není jiné řešení než pravidlo pro odbočování vlevo nebo přednost zprava, protože řidič modrého vozidla nebude vědět, že je na hlavní.


Vložit nový příspěvek    Citovat


Re: Jak řešit křižovatku

21.11.2012 11:52 vložil Ing. Jan Černý (Jan Cerny)  IP: 154.202.broadband17.iol.cz

Ivan Varchol napsal

Vzhledem k tomu, že včerejší odpověď byla správná pouze částečně a nikdo jiný se k tomuto nevyjádřil upřesňuji řešení této křižovatky.
Řidič červeného vozidla musí v tomto případě dát přednost vozidlu modrému, protože vozidlo modré přijíždí po hlavní pozemní komunikaci. Na první pohled se zdálo, že na této křižovatce se uplatní pravidlo pro odbočení vlevo nebo o přednosti zprava. To znamená, že červený má přednost. Při bližším pohledu je vidět v místě spojení obou komunikací dopravní značka V2b, přerušovaná čára, která určuje, že hlavní pozemní komunikace je ta na které je vozidlo modré. Takže vozidlo červené je na vedlejší.
Tato situace je řešena v Zásadách pro vodorovné značení na pozemních komunikacích II.vydání, schváleno MD pod č.j.354/2005 - 120-ST SP/1 s účinností od 15.8.2005.Jedná se o odst.8.KŘIŽOVATKY , kde je stanoveno: 8.1. Hlavní pozemní komunikace křižovatky - Vnější okraj křižovatky krajního jízdního pruhu se v hlavním směru přes křižovatku vyznačuje v úseku připojení vedlejší pozemní komunikace podélnou čárou přerušovanou V2b. Značka musí navazovat na vodící čáru hlavní pozemní komunikace. Situace 8.3. křižovatka s řadícími pruhy na str.38.
Pokud ale napadne sníh nebo bude tato čára špatně vidět není jiné řešení než pravidlo pro odbočování vlevo nebo přednost zprava, protože řidič modrého vozidla nebude vědět, že je na hlavní.
Toto vysvětlení je podle mne nesprávné. V TP 133 (což je citovaný předpis) je sice uvedeno citované vysvětlení, ale je na tuto situaci nesprávně aplikováno. Já si myslím, že se nejedná o aplikaci vodorovné značky V1b, ale o aplikaci značky V4 Vodící čára, která je v místě napojení odbočovacího pruhu přerušovaná.

Je třeba si nejprve ujasnit, jak je zde upravena přednost v jízdě (což z obrázku není zcela jasné). Pokud by se jednalo o křižovatku nerozlišenou dopravními značkami, pak se jedná o klasickou přednost, kterou dává řidič odbočující vlevo protijedoucímu vozidlu.

Pokud by hlavní komunikace vedla ve směru jízdy modrého vozidla, pak má toto vozidlo v každém případě přednost před červeným.

V případě, že hlavní vede rovně, jde o odbočování vlevo (modré vozidlo) a tedy přednost má červené vozidlo jako v prvém případě.

Vodorovné značení pomocí podélných čar neupravuje přednosti v jízdě, tedy v křižovatce platí jednak obecná úprava a pokud je v křižovatce upravena přednost svislými značkami, platí tyto značky. Na uvedeném obrázku vodorovné značení V13a vyznačuje prostor, kam vozidla nemohou vjíždět a upravuje tak směr jízdy. V každém případě se jedná po stránce stavební o jednu křižovatku a ne o křižovatku složenou z více dílčích křižovatek. Nikde v pravidlech provozu není navíc uvedeno, že při snížené viditelnost vodorovného značení platí něco jiného než v případě, kdy je takové značení viditelné. Je ještě doplním, že ta přerušovaná vodorovná čára je v místě napojení podle mne naprosto nadbytečná

Autor původního dotazu by tedy měl upřesnit, jak je na uvedené křižovatce upravena přednost v jízdě a pak lze přesně na dotaz odpovědět.


Vložit nový příspěvek    Citovat


jak byste řešili následující křižovatku

21.11.2012 13:01 vložil Ivan Varchol (Ivan)  IP: 83.69.32.78

Vycházím z předpokladu, že hlavní vede rovně. Souhlasím s tím a to jsem i uváděl , že pokud tam nebude namalovaná přerušovaná čára platí přednost při odbočování vlevo. Ale problém je v tom, že tam ta přerušovaná čára je i když tvrdíte, že je zbytečná. Ale je tam. Takže musíme se držet toho, co stanoví uvedené Zásady na straně 38, kde je přímo detail křižovatky, který odpovídá přesně naší situaci. Zde je přímo uvedeno, že komunikace po které jede červené vozidlo je vedlejší. Vím, že Zákon o provozu na pozemních komunikacích neuvádí uplatnění přednosti podle viditelnosti, ale pokud tato situace vznikne musí se řešit.


Vložit nový příspěvek    Citovat


Re: jak byste řešili následující křižovatku

21.11.2012 13:24 vložil Ing. Jan Černý (Jan Cerny)  IP: 154.202.broadband17.iol.cz

Ivan Varchol napsal

Vycházím z předpokladu, že hlavní vede rovně. Souhlasím s tím a to jsem i uváděl , že pokud tam nebude namalovaná přerušovaná čára platí přednost při odbočování vlevo. Ale problém je v tom, že tam ta přerušovaná čára je i když tvrdíte, že je zbytečná. Ale je tam. Takže musíme se držet toho, co stanoví uvedené Zásady na straně 38, kde je přímo detail křižovatky, který odpovídá přesně naší situaci. Zde je přímo uvedeno, že komunikace po které jede červené vozidlo je vedlejší. Vím, že Zákon o provozu na pozemních komunikacích neuvádí uplatnění přednosti podle viditelnosti, ale pokud tato situace vznikne musí se řešit.
Žádné TP nemůže řešit pravidla provozu, tedy zastávám názor, že se jedná konstrukčně o jednu křižovatku a ta přerušovaná čára je čárou vodící (V4) a ne V1b. Konzultoval jsem tuto situaci s kolegy učiteli a také s pracovníkem odboru dopravy, který má značení v kompetenci, a shodli jsme se na tom, že pokud vede hlavní rovně, tak modrý dává přednost červenému, neboť odbočuje vlevo a červený je pro něj protijedoucí. A nezáleží na tom, zda je či není čára vidět.


Vložit nový příspěvek    Citovat


Jak byste řešili následující křižovatku

21.11.2012 15:02 vložil Ivan Varchol (Ivan)  IP: 83.69.32.78

Dobře, tak v tom případě byla má odpověď 19.11.2012 správná, modré vozidlo musí dát přednost červenému vozidlu při odbočování vlevo.


Vložit nový příspěvek    Citovat


Re: Jak byste řešili následující křižovatku

21.11.2012 18:00 vložil Ing. Jan Černý (Jan Cerny)  IP: 154.202.broadband17.iol.cz

Ivan Varchol napsal

Dobře, tak v tom případě byla má odpověď 19.11.2012 správná, modré vozidlo musí dát přednost červenému vozidlu při odbočování vlevo.
Ano, byla správná za předpokladu, že se jedná buď o křižovatku nerozlišenou dopravními značkami upravujícími přednost nebo pokud hlavní silnice vede přímo, tj. na obrázku zleva doprava.


Vložit nový příspěvek    Citovat


Vložit nový příspěvek

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

75% (13139)

10% (1870)

2% (397)

11% (1954)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020