(31.1.2021)

Asociace autoškol ČR si zvolila nové vedení na období 2021-2026

Dne 28. ledna 2021 se prostřednictvím online videokonference konala Valná hromada Asociace autoškol České republiky. Asociace autoškol je největším spolkem zastupující autoškoly v ČR a má k dnešnímu datu již více jak 170 aktivních členů, kteří realizují ročně více jak 40 000 řidičských průkazů. více

Autor: Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(28.5.2020)

Platnost řidičských a profesních průkazů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy více

Autor: Michaela Pommerová   |   Sekce: Zajímavosti a články

(24.3.2020)

Prohlášení Asociace Autoškol ČR k aktuální problematické situaci a zákazu činnosti provozovatelů autoškol v období od 16. 3. 2020 přinejmenším do 1. 4. 2020

Vedení Asociace autoškol plně respektuje aktuální zákaz činnosti provozovatelů autoškol směřující ke snížení rizik v souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19. Nicméně důrazně upozorňuje na velký zásah do ekonomické, podnikatelské i osobní roviny všech provozovatelů autoškol v ČR. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(19.2.2020)

START DRIVING 2020

Projekt je realizován Asociací autoškol ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd ČR se zaměřením na zdokonalovací výcvik začínajících řidičů automobilů. Projekt je inspirován rakouským systémem vzdělávání řidičů. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(6.2.2019)

Odborné stanovisko Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním provozu podaného Ministerstvem dopravy 1. 2. 2019

Hlavní teze a doporučení odborného stanoviska Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely zákona o silničním provozu podaného Ministerstvem dopravy 1. 2. 2019 do systému eKLEP: Odkaz na kompletní materiál zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8YDBH6N více

Autor: Asociace Autoškol   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(8.1.2019)

Zákaz jízdy nákladních automobilů v levém pruhu na dálnici.

Asociace autoškol ČR připravila Odborné stanovisko Asociace autoškol ČR, z.s. k návrhu novely – „Zákaz jízdy nákladních automobilů v levém pruhu na dálnici.“ více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(26.9.2018)

Tisková konference ke spuštění projektu Autoškolský ombudsman + VRAAČR

Dnešní tiskové konference se účastnil p. Hubáček z ČR Radiožurnál a p. Srpová z Hospodářských novin. Oba byli velice rychlí a již nyní jsou v mediích jejich výstupy. více

Autor: Michaela Hourová   |   Sekce: Zajímavosti a články

(18.9.2018)

AUTOŠKOLSKÝ OMBUDSMAN - představení projektu

dovoluji si Vás upozornit na oficiální spuštění portálu AUTOŠKOLSKÝ OMBUDSMAN více

Autor: Michaela Hourová   |   Sekce: Zajímavosti a články

(14.4.2018)

Vzdělávání zkušebních komisařů a učitelů autoškol v Rakousku

V polovině března jsem se zúčastnili jako hosté Rakouského svazu autoškol tréninkového dne pro zkušební komisaře a učitele autoškol. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(2.3.2018)

Tréninkový den pro učitele a komisaře v Rakousku

Rakouský svaz autoškol pozval členy EFA, tedy i zástupce AAČR na tréninkový den pro zkušební komisaře a učitele autoškol 14. – 16.3.2018. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(15.1.2018)

Další dopis ministru dopravy ve věci KÚ Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočin aopět vydal na základě svého subjektivního názoru dokument, ve kterém navrhuje hrubě protiprávní postupy při rozhodování o profesní způsobilosti řidiče. Asociace autoškol takovéto dokumenty odmítá a konstatuje, že nelze vlastní tvůrčí činností vymýšlet podmínky, které nejsou stanoveny zákonem. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(15.1.2018)

Návrhy testových otázek

Asociace autoškol dostala k jpřipomínkování testové ootázky. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(5.1.2018)

Odpověď ministerstva dopravy

Včera jsme pověsili na web náš dopis a dnes již máme odpověď. Najdete ji ke stažení níže. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(4.1.2018)

Ukládat povinnosti nelze metodickými pokyny!

Obdrželi jsme materiál Krajského úřadu kraje Vysočina, který má sjednocovat procesy při provozování školicích středisek. Materiál obsahuje ukládání povinností, které nelze nařídit tímto způsobem. Poslali jsme dopis ministru dopravy, aby zjednal ve věci pořádek. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(17.4.2017)

Společný dopis Asociace Autoškol ČR, Profesního sdružení autoškol a Asociace zkušebních komisařů náměstkovi Ministra dopravy ČR

Vážení členové Asociace Autoškol ČR, z.s. rádi bychom Vás informovali o mimořádné události, na které pracovala Výkonná rada AAČR v počátku roku 2017. Připravovali jsme společnými silami dopis náměstkovi ministra dopravy ČR Ing. Ladislavu Němcovi, ve kterém jsme žádali o určité úpravy týkající se přípravy motocyklistů v části zákona 247/2000 Sb. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(15.3.2017)

ANKETA k výcviku sk. „A“ podle nové právní úpravy

Asociace autoškol si dovoluje Vás vyzvat k účasti na anketě o zkušenostech z nového způsobu provádění výcviku na motocyklech. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(12.1.2017)

Metodický zpravodaj autoškol

na webových stránkách www.autoklub.cz vyšel nový Metodický zpravodaj autoškol – číslo 89/2016 více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(14.7.2016)

Bodový systém a jak by měl vypadat

Rozhovor s Romanem Budským o bodovém systému. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(14.7.2016)

Učitelé autoškol trénovali na polygonu

Učitelé autoškol se zapotili na polygonu v Sosnové více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(16.4.2016)

Řidičák na zkoušku nebo do šuplíku?

ŘIDIČÁK NA ZKOUŠKU NEBO DO ŠUPLÍKU? Asi jsem byl na úplně jiné akci! "Porota třiceti dopravních odborníků z policie, autoškol či krajských úřadů zákon ve středu víceméně podpořila, i když někteří z nich měli dílčí připomínky." více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(12.4.2016)

Media začínají reflektovat projekt STOP LACINÝM AUTOŠKOLÁM - 12.4.2016 - Článek v MF DNES

Je vidět, že snaha Asociace autoškol ČR upozorňovat širokou spotřebitelskou veřejnost zaujala i jedno celostátní periodikum, které ve své příloze přináší rady žákům autoškoly jak si vybrat kvalitní autoškolu. Věříme, že naše impulzy povzbudí i další soukromá i veřejnoprávní media a začnou se zabývat kvalitou vzdělávání řidičů v České republice... více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(8.3.2016)

Metodický zpravodaj autoškol č.87

Na tomto odkazu najdete Metodický zpravoja autoškol, vydávaný Autoklubem ČR: Číslo 87, Březen 2016: více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(31.1.2016)

Výcvik MOTO na Maltě

Tak takto se u nás bude smět vyučovat. Dobře si prohlédněte, jak učitel zezadu zajišťuje bezpečnost žadatele. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(30.1.2016)

Statistika nehodovosti 2015

Autoklub ČR nám poskytl údaje o statistice nehodovosti v roce 2015: více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(9.12.2015)

Metodický zpravodaj autoškol

Na tomto odkazu najdete Metodický zpravoja autoškol, vydávaný Autoklubem ČR: více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(29.11.2015)

Šlo to i bez počítačů

Zdá se, že v minulosti toho řidiči museli umět cíce, protože se neučili nazpaměť a), b), c)... více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(23.8.2014)

Zatáčení na motorce

Pěkné video: více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(5.7.2014)

Zaplatili jste České kanceláři pojistitelů? Nechte si přezkoumat svůj případ

Přetiskujeme zde zajímavou zprávu, která může pomoci Vašim klientům a známým ve sporech s Českou kanceláří pojistitelů: více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(1.12.2013)

Jak se žije učiteli autoškoly

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(20.11.2013)

Usnesení z Valné hromady 15.11.2013 v Pardubicích

Dne 15.11.2013 se v kulturním domě Dukla v Pardubicích konala Valná hromada AA ČR, o.s.. Na jednání bylo přítomno 56 členů AA. Na jednání byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti, ve které byla zhodnocena činnost za uplynulý rok. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(23.2.2013)

Jak vyřešit problémy, které Vám připravila Česká kancelář pojistitelů

Dostali jste Výzvu k úhradě zákonného příspěvku nepojištěných od České kanceláře pojistitelů? Pokládáte tuto výzvu za neoprávněnou? více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(21.11.2012)

Usnesení z Valné hromady ze dne 9.11.2012 v Pardubicích.

Dne 9.11.2012 se v kulturním domě Dukla v Pardubicích konala Valná hromada AA ČR, o.s.. Na jednání bylo přítomno 77 členů AA. Na jednání byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti, ve které byla zhodnocena činnost za uplynulý rok. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(25.10.2012)

Novela směrnice o řidičských průkazech

Asociaci autoškol se dnes díky systematickému vytváření mezinárodních kontaktů podařilo získat zcela zásadní informaci z Evropské komise. Děkujeme za ni prezidentovi Evropské federace autoškol panu Bressensdorfovi. více

Autor: Ondřej Horázný   |   Sekce: Zajímavosti a články

(25.10.2012)

Kongres organizace CIECA – Istanbul 2012

CIECA je mezinárodní evropská organizace zastřešující instituce, které provádějí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. (www.cieca.be) Vzhledem k blížícím se potencionálním změnám v oblasti provozování autoškol a zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění v České Republice VR AAČR rozhodla o vyslání zástupců na tento kongres. Níže a v několika dalších článcích Vám přinášíme podstatné informace z tohoto kongresu. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články

(22.10.2012)

Nový zákon o autoškolství přinese revoluční změny (citace MDCR)

Ministerstvo dopravy v pátek 19.10. 2012 na tiskové konferenci prezentovalo věcný záměr nového "zákona o autoškolství". Níže Vám zasíláme odkaz na tiskovou konferenci + prezentaci z tiskové konference. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(8.10.2012)

Seminář: "Návykové látky za volantem"

JUDr. Ing. Ondřej Horázný - předseda Asociace autoškol ČR se zúčastnil dne 2.října 2012 semináře pořadaného na půdě Poslanecké sněmovny více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články

(12.3.2012)

Divné tahy. Chcete studii? Obraťte se (jen) na autoklub

V Poslanecké sněmovně vznikl přílepek k zákonu, který mohl dvěma českým autoklubům vydělat miliony. Orgánům státní správy totiž napovídal, aby s nimi spolupracovaly. více

Autor: Redakce AAČR   |   Sekce: Zajímavosti a články

(11.3.2012)

Technické prohlídky výcvikových vozidel - první úspěch

Ministerstvo dopravy zveřejnilo s datem 29.2.2012 návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. tak, jak bude předložen Legislativní radě vlády. více

Autor: Redakce AAČR   |   Sekce: Zajímavosti a články

(9.2.2012)

Utajený přílepek k novele zákona č. 361/2000 Sb.

Jedná se o zákon, který upravuje problematiku přívěsných vozíků za jízdní kola. V rámci této předlohy byl zcela nenápadně zařazen pozměňovací návrh poslance Svobody, týkající se na první pohled nevinného tématu: spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi. Ve skutečnosti se jedná o zásadní přihrávku na soukromý byznys v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích předem určenému subjektu a to bez výběrového řízení. více

Autor: Redakce AAČR   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 5

(5.12.2011)

Průměrná mzda se přehoupla přes 24 000 korun

pouze pro informaci a oživení diskuze..... více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 1

(9.8.2011)

Technické prohlídky výcvikových vozidel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se zabývá vládním úkolem "Snižování administrativní zátěže podnikatelů". V rámci tohoto úkolku proběhlo dne 9.8.2011 na Ministerstvu dopravy jednání mezi náměstkem MPO panem Bedřichem Dandou a náměstkem MDČR Ing. Ivo Tomanem za přítomnosti předsedy Asociace autoškol Ondřeje Horázného. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články

(1.7.2011)

Seminář pro učitele motocyklů.

Dne 14.5.2011 se uskutečnil na autocvičišti v Kolíně již druhý seminář pro učitele autoškol na téma „Výcvik řidičů motocyklů“. Šlo o letošní druhý termín, ten první byl naplánován na polovinu dubna, ale pro malý zájem ze strany učitelů byl tento termín zrušen a přihlášení účastníci byli přesunuti na květnový termín. Seminář byl určen pro členy Asociace autoškol, o.s., i pro členy PSA, o.s. a přihlásit se mohli i nečlenové – učitelé autoškol. Členové obou profesních společenství měli snížený účastnický poplatek. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(13.5.2011)

Setkání Ministerstva dopravy a autoškol

Dne 13.5.2011 obdržela Asociace autoškol ČR, o.s. od ředitele odboru provozu silničních vozidel MDČR informaci o sérii setkání pracovníků MD a krajských úřadů s autoškolami, školicími středisky a zkušebními komisaři. Setkání se týká změn v zákoně, které ministerstvo dopravy začíná připravovat ve formě věcného záměru zákona. Je to v zásadě poprvé, kdy díky novému vedení ministerstva dopravy a odboru provozu silničních vozidel je s autoškolami vedena taková informační kampaň, při které budeme předem seznámeni s připravovanými změnami a budeme moci se k těmto změnám vyjadřovat. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články

(20.3.2011)

Grafické vyhodnocení ankety pro členy AAČR

Na poslední Valné hromadě AAČR byl účastníkům podán formulář pro zodpovězení dotazů týkajících se aktuálního dění v autoškolství v ČR. V příloze naleznete graficky vyhodnocenou anketu ke stažení. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

(5.3.2011)

Alkohol za volantem bez sankce?

V Senátu leží nyní novela zákona o silničním provozu. Senát má za úkol napravit chybu Poslanecké sněmovny, kdy přílišnou horlivostí ze zákona vypadla sankce za alkohol. Více v příspěvku JUDr. Bušty. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 5

(3.3.2011)

Nováček smí na silnou motorku až ve 24 letech, schválila vláda

2.3.2011 schválila vláda návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o autoškolách, které podstatně změní přípravu nových řidičů. Účinnost zákona se očekává od ledna 2013. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 8

(15.1.2011)

Diplomová práce - výzkum

Dobrý den, před rokem jsem Vás kontaktovala ohledně pomoci s mou diplomovou prací, nakonec jsem se rozhodla pro hodnocení kurzů žadatelů o Profesní osvědčení učitelů autoškoly. Mé osobní zkušenosti jsou, že s přijetím nového učitele klesalo procento úspěšnosti u zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění. Domnívám se, že to souvisí s nízkým prahem výuky didaktiky.Nyní bych chtěla zjistit, zda je to má ojedinělá zkušenost nebo zda ji mají i ostatní autoškoly. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články

(13.11.2010)

Video - doplnění nahrávek z návštěv v SRN a Maďarsku

Na sreveru rajče.cz najdete nová videa, pořízená při návštěvách v SRN a Maďarsku - viz minulé články. více

Autor: Redakce   |   Sekce: Zajímavosti a články

(11.10.2010)

FOTOGALERIE - akce konané AAČR (září - říjen 2010)

FOTOGALERIE - akce konané AAČR (září - říjen 2010)
V uplynulých dvou měsících se zástupci Asociace autoškol ČR, o.s. účastnili několika zajímavých akcí. Detailnější informace jste obrželi na Valné hromadě v Pardubicích, nyní je čas prohlédnout si několik zajímavých fotografií. více

Autor: Ing. Aleš Horčička   |   Sekce: Zajímavosti a články   |   Počet komentářů: 0

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

74% (13318)

11% (2023)

2% (444)

11% (2061)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022