Utajený přílepek k novele zákona č. 361/2000 Sb.

9.2.2012 00:00

přílepek k novele zákona č.361/2000 Sb.

26.2.2012 23:13 vložil Egon Zelinka  IP: ip-85-161-8-168.eurotel.cz

Z druhé ruky jsem se dozvěděl o této věci. Po prozkoumání příběhu se ptám předkladatele pozměňovacího návrhu a autora novelizačního příspěvku pod bodem 3 pana Ing. M. Svobody - mimochodem ve sněmovním tisku se pod svůj návrh nepodepsal - za a) p.Cempírek,p.Petrů a paní Kaslová četli tento Váš návrh ? b) četl to mimo Vás ještě někdo ? c) za koho kopete v tomto případě ?
Rád bych od Vás slyšel výklad, kdo všechno je kvalifikovaná odborná veřejnost v oblasti zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dále mi není jasná věta cituji : " Veřejné správě se umožňuje spolupracovat ." To jako VS je občan 2. kategorie ? Z vaší milosti ? Od kdy akciové společnosti,dobročinné spolky, asociace ,pardon nevládní neziskové organizace atd. jsou postaveny nad výkon veřejné správy jak vyplývá z vašeho návrhu ? Podle jakého logického výkladu se těmto subjektům musí předkládat vše ke stanovisku ? Už se těším na avizovaný zvláštní právní předpis. Egon Zelinka, autoškola,akreditované školící středisko, tel.604265446, t.č.soukromá osoba. 26.2.2012

Reaguj


O nás - bez nás a prohlasované kořisti

18.2.2012 17:32 vložil Mgr. Jaromír Nosek  IP: gw128.somt.cz

Souhlasím s oběma kolegy a připojuji svůj názor. Příznačné je přeci to, že ti pánové kteří se velmi zasasovali za změnu předpisu, neboť " velmi dobře ví jak má vše fungovat" a volají po diskuzi, kterou ale reálně vůbec nepřipustili. Nyní jsou potichu a to není náhoda. Snad konečně i zarytí idealisté pochopí, že se toto celé dění o nové podobě zákona stalo velkou kořistí, na porcování čeká hodně jedlíků, bezpečnost provozu tak může chutnat mnohým a zdůvodnit (prohlasovat) se dá skoro vše. Jaromír Nosek Telč www.autoskolanosek.cz

Reaguj


Je pět minut po dvanácté

10.2.2012 22:00 vložil Viktor Bruck  IP: 59.206.broadband2.iol.cz

Nestátní nezisková organizace, někdy také jako nevládní nezisková organizace, anglickou zkratkou označovaná NGO (Non-Governmental Organization), je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro SOUKROMÝ PROSPĚCH!!!!!!!! Je ovšem pravda to co píše Pavel, že v naší zemi to zatím není oficální právní termín - to jistě nebude problém opravit nějakým drobným "pozměňováčkem" ve Sněmovně. Nejlépe to přidat např. k návrhu o ochraně zvířat. Bohužel musím konstatovat, že jsem na podobné nebezpečí veřejně upozorňoval již v listopadu a byl jsem označen jako potencionální šiřitel poplašné zprávy mezi autoškolami.
Oficiální stanovisko předsednictva Svazu autoškol ČR se připravuje bude na našem webu po zpracování zveřejněno /pokud naše vedení nerozhodne, že by to mohlo ohrozit efektivitu dalšího postupu/. Osobně doufám, že se alespoň v tomto případě podaří odložit osobní
antipatie a všechna profesní sdružení budou jednotná. Je pět minut po dvanácté. Viktor Bruck

Reaguj


Utajený přílepek k novele zákona č. 361/2000 Sb.

10.2.2012 12:12 vložil Pavel Greiner  IP: ip-78-102-53-41.net.upcbroadband.cz

Hezký den všem. !Vyjadřuji zde pouze a jedině svůj soukromý názor!
To, co zde čtu je absolutně šokující. Jak je možné, že poslanci dokáží schválit něco, co nebylo konzultováno s odbornou veřejností a jak je možné, že provozovatelé autoškol o tomto přílepku nevěděly. Bylo vykonáno mnoho seminářů, jsou aktivní stránky MDČR a stránky dalších různých asociacích a sdruženích autoškol, ale o tomto skutečně nikdo nevěděl a nikdo nikoho neinformoval. Věřím, že o tomto nevěděla ani asociace. Mám zkušenosti jako provozovatel autoškoly dále pak jako zkušební komisař a nyní vykonávám školící činnost pro zkušební komisaře v Pardubicích, takže jsem tímto zákonem také dotčen. Ani vůbec nechápu, jak pak mám vysvětlovat zkušebním komisařům tento paskvil, kor když jsem hrdý na svou práci a jsem hrdý na profesionální úroveň vzdělávání komisařů pod CSPSD a jsem rád, že zkušební komisaři ví (nebo alespoň do teď věděli), kam se mají obracet když něco potřebují a věřím v profesionalitě zkušebních komisařů, která se jim také díky CSPSD dostává. Tím nechci jakkoliv hanit jiná centra, které organizují kurzy pro komisaře. Věřím také v jejich profesionalitu. Mají teď mít strach do budoucna o svou práci? jak na tom budou autoškoly a jejich žáci?
Dlouhá léta se snažím spolupracovat s různými neziskovými organizacemi či nadacemi, které jsou chápány veřejností například jako určitá pomoc lidem s různým druhem postižení adt. a rád dále tyto organizace budu podporovat, ALE tato "Nestátní nezisková organizace" je pro mě pouze a jedině tunel a lobby pro určení monopolního postavení jedince, který dokázal to, co ještě nikdo v ČR a to že toto lobby schová pod "vozíky za kolo" a poslanci mu zatleskají. "Gratuluji!" Kde je ta věta ze seminářů, že se bude jednat vždy o státní sektor pokud zkušební centra budou zřízena? navíc "Nestátní nezisková organizace" NENÍ v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby. Vím, že v mnoha případech jsem nesouhlasil s určitým vývojem vytváření zákonů pro autoškoly a nikdy jsem proto nic neudělal a vím, že při různých seminářích se autoškoly a předkladatelé návrhů dokázaly handrkovat, ale pořád vše bylo v rámci diskuze (a ta diskuze skutečně byla) mezi autoškolami a mělo to určité hranice. Ale tento zákon bez jakékoliv diskuze převýšil snad úplně vše.
Prosím tímto Asociaci autoškol, která může ještě alespoň určitým způsobem zasáhnout (tedy pokud ještě může a není pozdě) či připomínkovat tento zákon než se dostane ještě do senátu, aby učinila vše proto, aby vyhrál zdravý rozum a byla naplněna spravedlnost demokratického státu ČR a nebyly tímto diskriminovány hlavně autoškoly. Velmi rád nabízím asociaci také svou pomoc, pokud budu jakkoliv moc pomoc, abych nebyl jen ten, kterým jsem doposud býval, který jen seděl tiše v koutku a hlasitě kritizoval. Možná tímto mým soukromým názorem někoho pohorším, ale už příště vím, koho nikdy již nebudu volit a nikdy bych neočekával, že je vše až takto zpolitizované a že nad všemi zákony dokáže vyhrát jedinec, který se schová za "Nestátní neziskovou organizaci". Možná se tu pohoršuji zbytečně, jelikož věřím, že tohle se snad nestane. S pozdravem Pavel Greiner

Reaguj


další vývoj je vcelku jasný-bez komentáře

3.3.2012 21:35 vložil Viktor Bruck  IP: 59.206.broadband2.iol.cz

Praha - Získání řidičského průkazu v autoškole má být těžší než dosud. Stát totiž chystá zásadní změnu v náplni závěrečných zkoušek.

"Je to absolutně nezbytné, úroveň autoškolství je u nás v současné době děsivá," přichází s kritikou do vlastních řad Václav Kříž z Unie autoškol, který se na přípravě zákona podílí.

"Bohužel se mi zdá, že není politická vůle něco se současným stavem udělat," dodává.

Přestože ministerstvo dopravy tvrdí, že jeho cílem je připravit zákon tak, aby začal platit od prvního ledna roku 2014, podle Kříže je reálnější začátek roku 2015.

Menší počet zájemců zhoršuje kvalitu
"Autoškoly mají v současné době kvůli slabším populačním ročníků méně zájemců, tudíž se většina snaží nalákat klienty nižší cenou. Na tu se samozřejmě mohou dostat jen tehdy, pokud něco ošidí. Tak trochu mám hrůzu z toho, že se takoví nedostatečně vyškolení řidiči dostanou do provozu," říká Jiří Patera, odborník na bezpečnost silničního provozu a provozovatel mostecké školy smyku.

Roční odklad změn by byl podle Patery zklamáním.

Autoři věcného návrhu se rozhodli maximálně zjednodušit systém kontroly autoškol.

"V současné době je v Česku registrováno přibližně 2500 autoškol, z toho je funkčních kolem 1500. Pro srovnání - v roce 1989 zde bylo jen 72 autoškol a Česko bylo ve světovém měřítku pokládáno za absolutní špičku. Nyní nikdo není schopen zkontrolovat, zda výuku dělají podle osnov," vysvětluje Kříž.

Propadnutí u zkoušek je výjimkou
Autoři chystaného zákona chtějí docílit stavu, že řidičský průkaz obdrží jen ten, kdo opravdu umí řídit. A to nejen v místě, kde to zná a kde před jízdou se zkušebním komisařem trénoval, ale i na dálnici, v hustém městském provozu, ale třeba i při zvládání krizových situací na polygonu.

"Víte, třeba ve Finsku trvá autoškola celý rok, aby se nestalo, že si žák udělá papíry v létě a pak v zimě bude nebezpečný sobě i jiným. Do takového extrému u nás nepůjdeme, ale chceme docílit, že v důsledku si žáci budou vybírat ty autoškoly, které je na zkoušku náležitě připraví," dodává Kříž. Ty už by na druhou stranu nemusely mít taxativně stanovený počet hodin, které žák musí absolvovat.

Zkrátka, když to někomu půjde, bude moci jít ke zkoušce už třeba po deseti hodinách jízd.

S tím souvisí důkladnější školení a dohled nad zkušebními komisaři. Řešením by bylo, aby dohled nad nimi převzala nějaká odborná organizace, což jsou například v Německu TÜV a DEKRA.

Stát bude dohlížet
"Určitě chceme, aby zkoušky byly pod státním dohledem. K tomu by měla být zřízena nová organizace, pod kterou by spadali všichni zkušební komisaři," dodává k tomu mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

Odborníci se shodují na tom, že rozhodnutí o přechod komisařů pod pověřené obce byl další nešťastný krok. Stává se totiž poměrně často, že starosta zavolá komisaři, že toho a toho dne skládá zkoušku syn známého, tak aby nebyl příliš přísný...

"Chceme, aby byla zavedena nepravidelná rotace zkušebních komisařů a aby se zkoušky skládaly jen na místech, kde jsou k tomu podmínky," sděluje Kříž.

Dnes je to totiž tak, že ke zkouškám do určité autoškoly chodí stále jeden a tentýž komisař a samozřejmě, protože se s učitelem už za tu dobu zná, tak je pro něho obtížné jeho žáky od zkoušky vyhodit.

Dvoukolové zkoušení
Nové zkoušky mají být dvoukolové. "Nejprve bude muset žák v autoškole absolvovat teorii + první praktické dovednosti s řízením vozidla na vyhrazeném místě pro výuku. Pokud si osvojí základní ovládání vozidla a zvládne teoretické učivo, bude skládat první část zkoušky před zkušebním komisařem. To bude vlastně zkouška z pravidel silničního provozu," říká Novák. Pak teprve začne jeho výuka za volantem ve skutečném provozu a po skončení bude moci složit zkoušku jízdy zručnosti a jízdy v silničním provozu.Kříž je i pro zavedení dalších kroků, které by měly zlepšit schopnosti čerstvých držitelů řidičského oprávnění, tedy například takzvaného řidičáku na zkoušku, povinného absolvování kurzů bezpečné jízdy či dočasného omezení práva řídit rychlé a výkonné vozy.

"Jsem ale pro, aby to bylo obsaženo v samostatných právních normách, protože jako celek by to bylo těžko průchozí," argumentuje.

Smyk zvládne necelá pětina absolventů
Že je třeba s mladými začínajícími řidiči a jejich nehodovostí třeba něco udělat, si uvědomují i jiné subjekty. Například od začátku února začal fungovat ve zhruba padesáti autoškolách projekt Řidičák +, jehož cílem je zlepšit výuku v autoškolách.

Absolventi získají větší povědomost o konstrukci auta a nutných kontrolách jeho stavu přímo v partnerských autoservisech a mohou se účastnit i různých akcí, například škol jízdy v terénu. Současně budou soutěžit o možnost bezplatného absolvování školy smyku.

Projekt podporuje i Ústřední automotoklub, podle jehož statistik jsou čerství řidiči nejčastějšími obětmi dopravních nehod.

"Na našich silnicích se nejčastěji zabíjejí lidé ve věku 25-34 let. Podle našich informací jsou to ti, kteří sice již řidičské oprávnění vlastní několik let, ale v podstatě neřídí. Teprve, když se osamostatní od rodičů, vydělají nějaké peníze a za ty si koupí auto, stávají se skutečnými účastníky silničního provozu. Bohužel někdy jen na krátký čas," vysvětluje mluvčí ÚAMK Michaela Škardová.

Nutnost změny systému autoškol si vyžadují i sami řidiči. Například výzkum pojišťovny Direct z loňského léta ukázal, že tuzemské autoškoly velmi dobře naučí uchazeče o řidičský průkaz teorii a pak třeba i rozjíždění, řazení a parkování. Ale jen 17(!) procent řidičů si myslí, že je absolvent tuzemské autoškoly schopen úspěšně zvládnout vůz v případě smyku na náledí či na mokru.
Témata (9):

Reaguj


Přihlášení

Jméno:
Heslo:
přihlašovat automaticky  

  Poslat heslo

Jaký způsob výcviku motocyklů preferujete?

75% (13161)

10% (1884)

2% (401)

11% (1962)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020