8+1 změn, které přinese novela zákona do autoškol

25. 09. 2023
Důležitá novela zákona, která nabývá účinnosti 1. ledna 2024, přináší řadu novinek a změn také pro chod autoškol. Vybrali jsme ty nejdůležitější.
8+1 změn, které přinese novela zákona do autoškol

Ve Sbírce zákonů byl publikován Zákon č. 271/2023, který novelizuje Zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a Zákon č. 247/2000 Sb. (o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel). Novela přináší řadu novinek a změn, zde je shrnutí vybraných z nich s účinností od 1.1.2024:

  • zavádí se L17 - možnost řidit osobní automobil od 17 let s mentorem
  • zavádí se povinnost dopravně psychologického pohovoru (dopravním psychologem) a školení začínajících řidičů (autoškolou) při spáchání 6 bodového přestupku nebo trestného činu do 2 let od vydání řidičského oprávnění
  • průkaz žadatele o řidičské oprávnění bude moct být veden i v elektronické podobě
  • řidič při řízení u sebe nebude muset mít český řidičák/profesák/"malý techničák" (při silniční kontrole bude stačit prokázat svou totožnost)
  • schválení výcvikového vozidla se bude zapisovat do registru vozidel a k žádosti se budou přikládat pouze doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
  • pro učitele praktického výcviku bude postačovat ukončené střední vzdělání i bez maturity (ruší se podmínka strojního nebo dopravního oboru)
  • neúspěšnou zkoušku bude moct žadatel opakovat i dříve než po 5 pracovních dnech
  • záznam o zkoušce bude smět být veden i v elektronické podobě
  • zavádí se "Sdílená zóna" včetně souvisejícího dopravního značení (nejvyšší povolená rychlost jízdy 20km/hod.)