Asociace Autoškol

Sdružení aktivních autoškol s cílem zvyšovat standard výuky v České republice

Hazard perception

Vnímání a rozpoznávíní rizik. Unikátní projekt Asociace Autoškol a partnerů

Učme se přežít

Kurzy pro motocyklisty pro učitelé autoškol, zkušební komisaře a veřejnost. Nové pomůcky a metodiky pro zlepšení výuky motocyklistů

START DRIVING 2022

Prohloubení znalostí, odpovědnosti a řidičských dovedností začínajících řidičů po celé ČR ZDARMA.

Akademie vzdělávání učitelů autoškol

Vzdělávání učitelů autoškol pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly

Nové otázky

Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění ve formě HAZARD PERCEPTION VIDEOSEKVENCE je unikátní projekt Asociace Autoškol a partnerů. 

V rámci projektu podpořeného Fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů vznikají sady nových otázek v textové, animované a video podobě. Vrcholem je pak aplikace umožňující rozpoznávat simulovaná rizika v dopravě.

Více na www.noveotazky.cz

Co je Asociace autoškol, o.s.?

  • Asociace autoškol usiluje o vytváření podmínek, které vedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a také umožňují poctivou hospodářskou soutěž.

  • Asociace autoškol ČR považuje za svoji povinnost svým členům poskytovat nejnovější informace o událostech a změnách souvisejících s činností autoškol a napomáhat svým členům ve styku s orgány veřejné správy či při řešení regionálních problémů.

  • Asociace autoškol je otevřená pro každého majitele, učitele či zaměstnance autoškoly, který se může se svým podnětem nebo žádostí obrátit na výkonnou radu, bez ohledu na to, zda je či není členem asociace.

  • Staňte se členem

Evropská asociace autoškol EFA

více informací

Evropská asociace
autoškol EFA