Co je Asociace autoškol, z.s.?

  • Asociace autoškol České republiky je občanské a profesní sdružení, které vzniklo 1.12.1995
  • Ve velmi krátké době po svém založení získala do svých řad velkou část členů dřívějších profesních sdružení: Unie autoškol, Sdružení autoškol, Federace autoškol a nemalý počet autoškol dosud nikde neorganizovaných.
  • Asociace autoškol usiluje o vytváření podmínek, které vedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a také umožňují poctivou hospodářskou soutěž.
  • Snahou Asociace autoškol ČR je aktivně se podílet na vzniku moderních legislativních podmínek při respektování směrnic EU. vAsociace Autoškol proto bude spolupracovat s ostatními profesními sdruženími, jakož i s příslušnými orgány veřejné správy.
  • Asociace autoškol ČR považuje za svoji povinnost svým členům poskytovat nejnovější informace o událostech a změnách souvisejících s činností autoškol a napomáhat svým členům ve styku s orgány veřejné správy či při řešení regionálních problémů.
  • Asociace autoškol ČR je vedena výkonnou radou v čele s předsedou.
  • Asociace autoškol je otevřená pro každého majitele, učitele či zaměstnance autoškoly, který se může se svým podnětem nebo žádostí obrátit na výkonnou radu, bez ohledu na to, zda je či není členem asociace.

Asociace autoškol České republiky je v souladu se svými stanovami připravena

  1. prosazovat zvyšování kvality poskytovaných služeb v autoškolách
  2. dbát na dodržování dobrých mravů v hospodářské soutěži mezi autoškolami
  3. dbát na ochranu spotřebitelů, zejména žáků autoškol, proti poškozováním jejich práv

Staňte se členem