Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví

26. 05. 2020
Z důvodu nejasností a rozporů ve výkladu předpisů ministerstva zdravotnictví jsme zaslali dne 19.5.2020 dotaz. Ani ne za jeden den jsme získali odpověď.
Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví

Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví

Z důvodu nejasností a rozporů ve výkladu předpisů ministerstva zdravotnictví jsme zaslali dne 19.5.2020 dotaz. Ani ne za jeden den jsme získali odpověď.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví zde ke stažení:

admin/files/2020/2020-05-20-MinZdr.pdf

Z textu vyplývá, že omezení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k provádění zkoušek podle zákona č. 247/2000 Sb. skončila. Případné omezování provádění zkoušek je tudíž v rozporu se zákonem.

Pokud jde o autoškoly, opatení z usnesení č. 453 jsou zrušena. To neznamená, že se není třeba řídit případnými "Mimořádnými opatřeními", která budou vydána později. Ovšem jsou to pouze takové právní akty, které jsou na úřední desce Ministerstva zdravotnictví na webu www.mzcr.cz