Asociace autoškol ČR si zvolila nové vedení na období 2021-2026

31. 01. 2021
Dne 28. ledna 2021 se prostřednictvím online videokonference konala Valná hromada Asociace autoškol České republiky. Asociace autoškol je největším spolkem zastupující autoškoly v ČR a má k dnešnímu datu již více jak 170 aktivních členů, kteří realizují ročně více jak 40 000 řidičských průkazů.

Asociace autoškol ČR si zvolila nové vedení na období 2021-2026

Asociace autoškol ČR si zvolila nové vedení na období 2021-2026

Dne 28. ledna 2021 se prostřednictvím online videokonference konala Valná hromada Asociace autoškol České republiky. Asociace autoškol je největším spolkem zastupující autoškoly v ČR a má k dnešnímu datu již více jak 170 aktivních členů, kteří realizují ročně více jak 40 000 řidičských průkazů.

Valná hromada zvolila nové vedení Asociace na příštích 5 let.

Na jednání byla přednesena zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti zhodnocující aktivity Asociace za uplynulý rok. Dále byli zvoleni členové Výkonné rady, nejvyššího orgánu Asociace.

Předsedou Asociace autoškol ČR byl zvolen Aleš Horčička, místopředsedou pro legislativu Ondřej Horázný, místopředsedou pro vzdělávání Jiří Novotný.

„Asociace autoškol České republiky i přes obtížnou koronavirovou situaci, která nás všechny trápí, úspěšně rozvíjí svoji činnost ve zvyšování úrovně vzdělávání řidičů v ČR. Vzhledem k objemu našich aktivit bylo účastníky valné hromady schváleno rozšíření Výkonné rady z devíti na jedenáct členů a náš nový tým je nyní ještě více připraven hájit zájmy provozovatelů autoškol v ČR,“ uvedl Aleš Horčička.

Výkonná rada poděkovala dlouholetému předsedovi Ondřeji Horáznému za činnost pro Asociaci autoškol a věří, že využije v dalším období jeho legislativních a právních schopností ve funkci místopředsedy pro legislativní činnost Asociace autoškol.

Výkonná rada poděkovala odstupujícímu členu Bohumíru Nejedlému za jeho přínos pro organizaci Valných hromad v České Třebové a za další zásluhy v profesionalizaci činnosti Asociace Autoškol a jejího sekretariátu.

Výkonná rada AAČR 2021-2025

 1. Ing. Aleš Horčička
 2. JUDr. Ing. Ondřej Horázný
 3. Ing. Jiří Novotný
 4. Ing. Jan Černý
 5. Ing. Martin Aujezdský
 6. Miloš Šlajchrt
 7. Jiří Martínek
 8. Mgr. Vítězslav Fila
 9. Bc. Václav Volf
 10. Radek Šetka
 11. Ing. Nicole Baumruková

Valná hromada uložila výkonné radě pokračovat v jednání s Ministerstvem dopravy ČR v legislativní problematice, především ve věci novelizace zákona č. 247/2000 Sb. a ve snahách o zavedení druhé fáze vzdělávání řidičů.

Asociace autoškol ČR se bude nadále aktivně účastnit jednání Evropské federace autoškol a připravovat semináře pro vzdělávání učitelů. I pro příští období zůstává na zřeteli prosazování minimálních standardů provozování autoškoly.