HELP Car - asistenční služba pro autoškoly.

01. 11. 2008
Aociace autoškol ČR pro vás připravila ve spolupráci se společností HELP Car – nezávislá likvidatura s.r.o. s speciální službu, která vám ušetří mnoho starostí spojených s řešením dopravní nehody.
HELP Car - asistenční služba pro autoškoly.

HELP Car - asistenční služba pro autoškoly.

HELP Car - asistenční služba pro autoškoly.Asistenční služba v případě nehody. Zapůjčení cvičného vozidla po dobu opravy.                                  

Bezplatná likvidace pojistných událostí výcvikových vozidel

Aociace autoškol ČR pro vás připravila ve spolupráci se společností HELP Car – nezávislá likvidatura s.r.o. s  speciální službu, která vám ušetří mnoho starostí spojených s řešením dopravní nehody.

Firma HELP Car – nezávislá likvidatura se na profesionální úrovni zabývá likvidací pojistných událostí na motorových vozidlech a v rámci dohodnuté spolupráce pro vás připravila komplex služeb, které zahrnuje kompletní likvidaci pojistných událostí z odpovědnostního i havarijního pojištění vašich výcvikových vozidel. Služba se vztahuje na dopravní nehody vozidel autoškol registrovaných v asociaci, které vznikly na území ČR a zahrnuje řešení jak z administrativní stránky, tak i z praktického hlediska, jako je odtah vozidla, oprava poškozeného vozidla, zapůjčení náhradního vozidla. (náhradní vozidla jsou upravena a schválena jako vozidla výcviková). Součástí služby je samozřejmě i vymožení veškeré náhrady škody od příslušné pojišťovny či případné právní zastoupení a to bez nutnosti autoškoly vynakládat vlastní finanční prostředky.

 

1) Pojistné události „nezaviněné“ - řešené z odpovědnostního pojištění viníka dopravní nehody

 V případě řešení pojistné události vzniklé při nezaviněné dopravní nehodě řešené z odpovědnostního pojištění viníka dopravní nehody, je pro vás celý komplex nabízené služby zcela bezplatný a to včetně pronájmu upraveného výcvikového vozidla Škoda Octavia a to po celou dobu opravy vašeho poškozeného vozidla.

Rozsah služby:

Osobní projednání celé pojistné události dle dispozic klienta.

Poskytnutí výcvikového náhradního vozidla po dobu opravy poškozeného vozidla včetně jeho přistavení k dopravní nehodě nebo na jiné dohodnuté místo a to nejpozději do druhého pracovního dne ode dne nehody.

Zajištění profesionální prohlídky vozidla.

Zadání vozidla do opravy servisu specifikovaného objednatelem nebo samotným dodavatelem.

Vyřízení veškerých jednání a písemných formalit s pojišťovnou, včetně vznesení nároku na náhradu škody.

Zajištění právní ochrany poškozeného, odkoupení pohledávky.

Zajištění profesionálního, zákonného a odborného dohledu nad výpočtem výše náhrady škody, včetně jejího vymožení od pojišťovny pachatele dopravní nehody.

Předání opraveného vozidla klientovi v místě jeho opravy.

(likvidace pojistných událostí z odpovědnostního pojištění motorových vozidel je řešena dle zákona 168/99 Sb. v novelizovaném znění)

Nabízená služba se vztahuje na poškození motorového vozidla. (nezahrnuje poškození čelního skla, náhrady bolestného a vymáhání ušlého zisku).

  Při využití našich služeb Vám odpadají veškeré starosti spojené s řešením dopravní nehody, neboť jediné co je potřeba v případě nehody udělat, je zavolat na asistenční linku firmy HELP Car 605245090 a o vše ostatní se bezplatně již postarají naši vyškolení pracovníci.

 2) Pojistné události „zaviněné“ - řešené z vlastního havarijního pojištění

 V případě řešení pojistné události vzniklé z vlastního zavinění a následného řešení a uplatnění škody z vlastního havarijního pojištění, je pro Vás připravena speciální cenová nabídka na administrativní i praktické vyřešení celé pojistné události i případné zapůjčení náhradního vozidla.

 Rozsah služby zůstává stejný jako při řešení pojistné události z odpovědnostního pojištění, ale řídí se výhradně dle podmínek vaší uzavřené smlouvy o havarijním pojištění motorového vozidla.

 Tato služba je Vám poskytnuta s 40% slevou od platného ceníku firmy HELP car - nezávislá likvidatura s.r.o. (viz www.helpcar-nl.cz) a taktéž případný pronájem upraveného náhradního vozidla po dobu opravy poškozeného vozidla je zajištěn se slevou 40% od níže uvedeného platného ceníku.

  Při využití našich služeb Vám odpadají veškeré starosti spojené s řešením dopravní nehody, neboť jediné co je potřeba v případě nehody udělat, je zavolat na asistenční linku firmy HELP Car 605245090 a o vše ostatní se již postarají naši vyškolení pracovníci.

 3) Věrnostní systém oprav a pronájmu náhradních vozidel

 Členům asociace z Prahy a středočeského kraje firma HELP Car dále za zvýhodněných cenových i časových podmínek nabízí provádění veškerých servisních oprav na motorových vozidlech.

V těchto případech je možné po dobu opravy využít i cenově zvýhodněný pronájem upraveného výcvikového vozidla.

Při využití této možnosti nedochází k výpadkům ve výuce, která může i dále a bez přestávky probíhat v zapůjčeném náhradním vozidle a v provozně firmy HELP car, pak stačí pouze přestoupit do náhradního vozidla a své vozidlo předat do opravy.

 

Věrnostní systém je založen na jednoduchém principu počtu zapůjčených dní. Za každých 5 zapůjčených dní vzniká každému samostatnému subjektu (jedné autoškole i s větším počtem vozidel) nárok na jeden den zapůjčení zdarma. Do celkového součtu dní se započítávají veškeré dny zapůjčení, ať již hrazené samotnou autoškolou nebo v rámci řešení likvidace pojistné události při nezaviněné dopravní nehodě zastupované firmou HELP car.

 Škoda Octavia GLXi 1,6 verze pro autoškoly

3 - 14 dní

1850,-Kč/den

15 - 30 dní

1750,-Kč/den

měsíc – 6 měsíců

26000,- Kč/měsíc