Horká novinka od Asociace autoškol - Uvolnění provozu autoškol od 11.5.2020

04. 05. 2020
Novým nařízením vlády č.493 bodem III dochází ke zrušení nařízení vlády č. 453. Od 11.5. se tak ruší omezení provozu autoškol
Horká novinka od Asociace autoškol - Uvolnění provozu autoškol od 11.5.2020

Horká novinka od Asociace autoškol - Uvolnění provozu autoškol od 11.5.2020

Novým nařízením vlády č.493 bodem III dochází ke zrušení nařízení vlády č. 453. Od 11.5. se tak ruší omezení provozu autoškol a vztahuje se na nás bod II a):

(odkaz na nařízení vlády č. 493)

v provozovnách dodržovat následující pravidla:

 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,  zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,  umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,  zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,  zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a vprovozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně

Z uvedeného vyplývá, že kapacita učebny je limitována zajištěním bezpečnostní vzdálenosti žáka 2m.

Pokud nedojde během tohoto týdne k úpravě nařízení, kapacita bude omezena velikostí učebny.