NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267 - PRODLOUŽENÍ LHŮT

22. 02. 2021
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021,, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267 - PRODLOUŽENÍ LHŮT

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267 - PRODLOUŽENÍ LHŮT

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021,, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy

admin/files/2021/NARIZENI-EVROPSKEHO-PARLAMENTU-2021_267_-LHUTY_-EUR_Lex.pdf