Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky k omezenému zahájení činnosti a

15. 04. 2020
Vedení Asociace autoškol plně respektuje spuštění provozu autoškol dne 11. 5. 2020, ale přitom navrhuje omezené spuštění provozu již od 27. 4. 2020 zejména s ohledem na případy, kde je veřejný zájem nebo nedochází k rizikovému kontaktu. Přitom považujeme za nezbytné dodržení specifických hygienických podmínek.
Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky k omezenému zahájení činnosti a

Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky k omezenému zahájení činnosti autoškol v ČR ještě před 11. 5. 2020

Vedení Asociace autoškol plně respektuje spuštění provozu autoškol dne 11. 5. 2020, ale přitom navrhuje omezené spuštění provozu již od 27. 4. 2020 zejména s ohledem na případy, kde je veřejný zájem nebo nedochází k rizikovému kontaktu. Přitom považujeme za nezbytné dodržení specifických hygienických podmínek.

Vedení Asociace autoškol plně respektuje spuštění provozu autoškol dne 11. 5. 2020, ale přitom navrhuje omezené spuštění provozu již od 27. 4. 2020 zejména s ohledem na případy, kde je veřejný zájem nebo nedochází k rizikovému kontaktu. Přitom považujeme za nezbytné dodržení specifických hygienických podmínek.

Návrh uvolnění dílčích činností provozu autoškol od 27. 4. 2020:

Bezkontaktní činnosti:

a) Praktický výcvik na motocyklu

- učitel i žák na vlastním motocyklu či v doprovodném vozidle v provozu či na cvičišti nepředstavují žádné zdravotní riziko (komunikace probíhá spojením interkomem)

Výcvik, kde je veřejný zájem:

a) Výcvik v nákladním automobilu, autobusu a traktoru stávajících žáků, připravujících se na výkon zaměstnaní

- možnost dokončit výcviky u stávajících žáků, kteří ho potřebují pro své zaměstnání

b) Příprava k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a složení zkoušky v rámci tohoto přezkoušení

- Možnost provést individuální přípravu 1:1 a závěrečné přezkoušení žadatelů o vrácení řidičského oprávnění (např. po vybodování) tak, aby mohli vykonávat své povolání

c) Praktický výcvik „Vstupního školení“ pro získání profesní způsobilosti u stávajících řidičů

- Možnost dokončit přípravu na profesní způsobilost stávajících řidičů, kteří toto potřebují pro své zaměstnání.

- Specifické hygienické podmínky

Pro shora uvedený návrh je třeba umožnit ORP provádění zkoušek z odborné způsobilosti za dodržení specifických hygienických podmínek.

15. 4. 2020

JUDr. Ondřej Horázný Ing. Aleš Horčička

předseda Asociace Autoškol ČR místopředseda Asociace Autoškol ČR

Příloha:

Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky k omezenému zahájení činnosti autoškol v ČR ještě před 11. 5. 2020