Podmínky provozu autoškol od 27.4.2020

24. 04. 2020
Vážení provozovatelé autoškol, přinášíme Vám nejnovější informace o podmínkách provozu autoškol.
Podmínky provozu autoškol od 27.4.2020

Podmínky provozu autoškol od 27.4.2020

Vážení provozovatelé autoškol, přinášíme Vám nejnovější informace o podmínkách provozu autoškol.

I.

V příloze najdete kompletní text vládního usnesení.

admin/files/2020/Usneseni-vlády-ze-dne-24.4.2020.pdf

Níže výňatek toho podstatného:

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

III. nařizuje, aby

d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

− teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi činí nejméně 2 m,

− u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

− účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

− při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

II.

V druhé příloze naleznete návrh na text čestného prohlášení pro žáky. Možno upravit dle potřeb každé autoškoly.

admin/files/2020/Cestne-prohlaseni-COVID-19.docx

III.

Aktuálně přidáváme ještě jednu online konferenci pro autoškoly - dnes 24.4.2020 v 18:00 hod.

Téma: Aktuální podmínky provozování autoškoly od 27.4.2020

link na přihlášení zde:

aacr.moje-autoskola.cz

"Pokud nemáte zkušenosti s aplikací Zoom, můžete si připojení vyzkoušet s předstihem v testovací konferenční místnosti, která je dostupná po přihlášení."

Těšíme se na viděnou

VR AAČR --

Asociace autoškol ČR

tel.: 777 28 12 12

e-mail: sekretariat@asociaceautoskol.cz

web: www.asociaceautoskol.cz