Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR

01. 04. 2020
Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR, v pořadí již druhý dopis adresovaný poslancům, vládě a MDČR
Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR

Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR

v pořadí již druhý dopis adresovaný poslancům, vládě a MDČR

Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR.

Vláda ČR svým usnesením č. 82/2020 Sb. zakázala od 14. 3. 2020 prodej služeb v provozovnách, tedy i autoškol a usnesením č. 84/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020 výslovně zakázala s účinností od 16. 3. 2020 6:00 do 24. 3. 2020 provoz autoškol. Následně Ministerstvo zdravotnictví ČR „Mimořádným opatřením“ ze dne 26. 3. 2020 tento zákaz prodloužila s účinností od 27. 3. 2020 od 6:00 hod do 1. 4. 2020 6:00 hod. a dále pak dalším opatřením ze dne 30. 3. 2020 od 1. 4. 2020 6:00 do 11. 4. 2020 do 6:00 (bod č. 6).

Asociace autoškol chápe nutnost přijatých opatření po nezbytně nutnou dobu. Provozovatelé autoškol se dostali do patové situace: poskytovat služby a mít tržby nesmí a přitom musí platit nájmy, mzdy, daň silniční a zejména DPH, kterou budou platit do 25. 4. 2020. Úhradu některých položek lze sice odsunout, ale bude nutné je uhradit později. Je možné požádat o odsun platby některých daní, neplatit za OSVČ zálohy na zdravotní a sociální pojištění atd. Většinou je třeba elektronické podání žádostí, na což nejsou zejména starší provozovatelé autoškol připraveni. Navíc žádný odsun povinností nám neumožní mít alespoň nějaký příjem, jako mají jiní podnikatelé.

Co nám pomůže aktuálně:

1. Prominutí silniční daně zejména u nákladních aut, autobusů a přívěsů.

Tato vozidla jsou na základě nařízení vlády 84/2020 Sb. odstavena a nesmíme s nimi vyučovat. Navíc nákladní auta (99% našich aut) jsou od 12tun celkové hmotnosti a jsou ze zákona předmětem daně vždy, i když se nepoužívají (§ 2 odst. 3 zák. o dani silniční). Stávající možnost uložení do depozita je byrokraticky náročná: je třeba odevzdat tabulku RZ, rušit pojištění apod.

Pomohlo by nám, kdyby tzv. „velká vozidla“, která jsou schválená pro výcvik v autoškole a současně nejsou provozována v daném období na dopravu, byla z povinnosti silniční daně vyňata automaticky.

Dále je třeba, aby silniční daň v tomto období byla počítáno ze dnů provozu vozidla. Pokud se uskuteční byť jediná jízda v měsíci, je třeba zaplatit daň za celý měsíc.

Příklady:

Nákl. automobil celk. hmotnost 12 000 Kg, sazba daně 10 800,- Kč za rok, 900,- Kč za měsíc, 30,- Kč za den.

Autobus celk. hmotnost 17 000 kg, sazba daně 23 700,- Kč za rok, 1 975,- Kč za měsíc, 66 Kč za den.

2. Neplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

V souvislosti s předchozím bodem by bylo třeba, aby povinné ručení by za dané období pouze nebylo vyměřeno, a to bez nutnosti rušit pojištění odpovědnosti a ukládání tabulky RZ do depozita. To vše pouze na základě čestného prohlášení.

3. Odsunutí povinností k úhradě záloh na energie.

Potřebovali bychom odsunout úhradu veškerých „odsunutelných“ výdajů, jako např. zálohy na energie, zálohy na pojištění apod., což odůvodňujeme následovně:

Autoškoly musí svým zaměstnancům po dobu nouzového stavu platit 100% průměrné mzdy. Pokud chtějí získat 80% podporu, musí mzdy nejprve vyplatit. Máme signály, že řada autoškol s tím bude mít problém již ve výplatním termínu mezd za měsíc březen. Bez úhrady mezd nebude možné žádat o podporu 80%.

4. Umožnit v omezeném rozsahu činnost autoškol a školicích středisek.

Chápeme zdravotní rizika, která byla důvodem zavedení veškerých omezujících opatření. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že řidičské oprávnění je dnes nezbytnou součástí pracovního i osobního života. Potřebují jej mimo jiné hasiči, zdravotníci, záchranáři, řidiči autobusů, kurýři a další nezbytné profese.

Je zde také skupina řidičů, kteří nemají možnost absolvovat přezkoušení, které je podmínkou vrácení jejich řidičského oprávnění. Na vrácení oprávnění mají přitom nárok.

Proto je potřebné od 12. 4. 2020 umožnit takovou formu provozu autoškol, která umožní minimálně v omezeném rozsahu jejich činnost a to i za zpřísněných hygienických a zdravotních podmínek.

Asociace autoškol ČR doporučuje následující přechodná opatření: zvýšené hygienické podmínky, ochranné pomůcky pro žáky a učitele, definovaný počet osob na učebnách, pouze 1 žák ve vozidle, dezinfekce ovládacích prvků vozidla apod.

5. Provádění závěrečných zkoušek

Stejně tak navrhujeme umožnit v omezeném rozsahu i provádění zkoušek řidičů. To vše do skončení nouzového stavu a přísných opatření.

6. Prodloužení lhůt opakovaných zkoušek a zkoušek řidičů profesní způsobilosti

Celé řadě zájemců o zkoušky v autoškole končí 6 měsíční lhůta pro složení opakovaných zkoušek. Zákon přitom nezná možnost přerušení této lhůty či jiného pardonu, byť by to bylo z objektivních důvodů.

Stávající informace, které máme, nejsou jednoznačné a pouze odkazují na individuální žádost o prominutí zmeškání úkonu podle správního řádu. To je administrativně zbytečně náročné.

Je třeba, aby nejlépe Ministerstvo vnitra závazně tyto lhůty prodloužilo o 3 měsíce po skončení opatření tak, aby při pomalém rozjezdu všech agend ti, kterých se to týká, vše zvládli.

Za Výkonnou radu Asociace autoškol

JUDr. Ing. Ondřej Horázný

předseda spolku