Připravili jsme manuál pro mentory začínajících řidičů

22. 11. 2023
Mladí začínající řidiči jsou až třikrát rizikovější než ostatní. Proto tuto úpravu zákona vítáme a vidíme v ní příležitost, jak pod dohledem mentora prohloubit praktickou i teoretickou přípravu začínajícího řidiče. Připravili podpůrný systém, vystavěný na třech pilířích, který mentora celým procesem pohodlně provede.
Připravili jsme manuál pro mentory začínajících řidičů

Úvodní seznámení se systémem L17 zprostředkovává webový portál autoskolaL17.cz

Praktickým průvodcem pro mentory je následně tištěná brožura MANUÁL PRO MENTORY. Ta je k zakoupení za 99 Kč na tomtéž webu ZDE.   

O zatraktivnění výuky a efektivní dávkování učiva se stará webová aplikace

Aplikace L17 nabízí všem zúčastněným komplexní a plnohodnotný́ experty vytvořený plán, který́ dostatečně, nenuceně a postupně provede mentora i řidiče L17 všemi důležitými situacemi, které mohou řidiče nejen na silnici potkat a které bude muset v budoucnu jako samostatný́ účastník provozu běžně i vzácně řešit. 

„Velmi oceňuji to, že Asociace autoškol ČR sama přišla s manuálem pro mentory a dalšími podpůrnými nástroji. Dokonce některé autoškoly nabízejí školení pro mentory, to mi přijde jako skvělá cesta. Není to povinnost, ale je to dobrovolný nástroj. A když jsem přemýšlel o tom, že se sám chopím role mentora, tak si určitě rád ta pravidla znovu poctivě projdu. Tohle totiž přinese další pozitivní dopady na bezpečnost v silničním provozu, protože já věřím, že každý rodič vnímá svou část odpovědnosti za výchovu toho mladého řidiče a že se na to také sám adekvátně připraví,“ komentuje novinku ministr dopravy Martin Kupka

Vedlejší komplementární efekt systému L17 je ten, že zapojuje rodiče mladých řidičů zpět do systému vzdělávání. A tím pádem se více než 120 000 odpovědných rodičů začínajících řidičů nově začne zabývat dopravou a řízením svých dětí. Tím nám pomohou zlepšovat bezpečnost v provozu na komunikacích. 

„Legislativa celého systému sytém L17 je postavená na důvěře v občany. Stát tím říká, my vám věříme, my přece víme, že chcete pro své děti to nejlepší. A že pohlídáte jejich první kilometry za volantem. A právě návod v podobě MANUÁLU PRO MENTORY je pomůckou, jak být tím dobrým mentorem,“ uzavírá Martin Kupka.