Prohlášení Asociace Autoškol ČR k aktuální problematické situaci a zákazu činnos

24. 03. 2020
Vedení Asociace autoškol plně respektuje aktuální zákaz činnosti provozovatelů autoškol směřující ke snížení rizik v souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19. Nicméně důrazně upozorňuje na velký zásah do ekonomické, podnikatelské i osobní roviny všech provozovatelů autoškol v ČR.
Prohlášení Asociace Autoškol ČR k aktuální problematické situaci a zákazu činnos

Prohlášení Asociace Autoškol ČR k aktuální problematické situaci a zákazu činnosti provozovatelů autoškol v období od 16. 3. 2020 přinejmenším do 1. 4. 2020

Vedení Asociace autoškol plně respektuje aktuální zákaz činnosti provozovatelů autoškol směřující ke snížení rizik v souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19. Nicméně důrazně upozorňuje na velký zásah do ekonomické, podnikatelské i osobní roviny všech provozovatelů autoškol v ČR.

V období 16. 3. 2020 přinejmenším do 1. 4. 2020 není možné:

Provádět přípravu žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin ŘP

Školit profesionální řidiče dle zákona 247/2000 Sb.

Školit řidiče referentských vozidel.

Provádět zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění

Provádět zkoušky řidičů na profesní osvědčení

Provádět přezkoušení těch řidičů, kterým skončil zákaz činnosti či vybodování a mají právo na vrácení jejich řidičského oprávnění

Provozovatel autoškoly, tedy nemůže vyvíjet vůbec žádnou podnikatelskou činnost!


V období 16. 3. 2020 přinejmenším do 1. 4. 2020 provozovatel autoškoly stále musí:

Platit nájemné za výukové a učební prostory

Platit nájemné za autocvičiště

Platit splátky na leasing či úvěr osobních, nákladních automobilů, autobusů, motocyklů

Platit zálohy na silniční daň, přestože je k podnikání nemůže používat

Hradit mzdové náklady svých zaměstnanců. Přitom nemá žádný příjem, z něhož by je mohl hradit.

Platit další režijní náklady na chod firmy (internet, elektřina, topení, vodné, atd)


Vzhledem k výše uvedenému doporučuje Asociace autoškol ČR Vládě České republiky a Ministerstvu dopravy:

a) Zrušit platbu silniční daně za vozidla provozovatelů autoškol od 16. 3. 2020 po dobu, kdy je nemohou používat.

b) Kompenzovat zaměstnavatelům v oblasti autoškol kompletní náklady na mzdy zaměstnanců (ve 100% výši i s odvody na zdravotní a sociální pojištění).

c) Kompenzovat OSVČ náklady na sociální a zdravotní pojištění dle deklarovaného návrhu, avšak v plném rozsahu, nikoli v minimální výši.

d) Připravit příslušné úřady obcí s rozšířenou působností na zvýšené požadavky autoškol konání závěrečných zkoušek po skončení zákazu provozování autoškol.

e) Po ukončení absolutního zákazu činnosti doporučit způsob provádění výuky a výcviku s ohledem na zdravotní rizika.

Vzhledem k výše uvedené nestandardní situaci a volný kapacitám provozovatelů autoškol v České republice doporučuje Asociace autoškol ČR provozovatelům autoškol:

a) Zapojit se v době zákazu činnosti provozovatelů autoškol do činnosti veřejné správy a nabídnout „pomocnou ruku“ (vozidlo s řidičem) při řešení zásobování seniorů či jiným potřebným způsobem. Projekt Asociace autoškol „Jedeme v tom spolu“

b) Využít aktuální situaci ke vzdělávání učitelů autoškol, údržbě vozového parku a zvýšení standardů k provozování autoškoly.

c) Komunikovat se svými žáky alespoň za pomoci on-line platforem.

d) Nabídnout svým žákům možnost on-line výukových materiálů a školení, které pro ně připravuje Asociace autoškol ve spolupráci s dalšími partnery.


Společně to zvládneme!

JUDr. Ondřej Horázný Ing. Aleš Horčička

předseda Asociace Autoškol ČR místopředseda Asociace Autoškol ČR

Informační kanály pro autoškoly:

http://www.facebook.com/pages/ASOCIACE-AUTOSKOL-CR-os/127319100613693

https://www.facebook.com/groups/1899777353379681/