Psychologické a pedagogické aspekty režimu L17

20. 12. 2023
Jak být správným Mentorem? Jak mladého Řidiče L17 motivovat a jak ho od řízení neodradit? Sdílení řidičských zkušeností je zajímavou příležitostí pro každého z budoucích Mentorů. Při podcenění přípravy může však přinést značná úskalí.
Psychologické a pedagogické aspekty režimu L17

Od 1. ledna 2024 se v České republice objeví novinka, která je již běžná v celé řadě evropských států. Jedná se o režim L17, tedy možnost řídit osobní automobil od 17 let pod dohledem Mentora. Podmínky stanoví novela silničního zákona č.361/2000 Sb., nové ustanovení §83a. Vedle legislativního rámce má tento nový fenomén i velmi zajímavé aspekty pedagogické a psychologické. 

„Velmi důležitá, dokonce lze říci, že zásadní, bude otevřená a intenzivní komunikace mezi Mentorem L17 a Řidičem L17,“ upozorňuje PhDr. Michal Walter, předseda Unie psychologických asociací ČR. „Pro Mentory a jejich mladé Řidiče bude v první řadě nezbytná oboustranná motivace. Oba by měli vědět, proč se chtějí do režimu L17 zapojit. Role Mentora přinese nové výzvy, např. rekapitulaci aktuálních znalostí silničního zákona i zvážení vlastního stylu řízení vozidla. Rozhodně není žádoucí, aby Mentor přenášel své řidičské zlozvyky na začínajícího Řidiče, jehož řidičské návyky se teprve formují,“ dodává Walter. 

„Pro to, aby se Mentoři dobře zorientovali ve své nové úloze, připravila Asociace autoškol ČR speciální internetové stránky a taky tištěnou publikaci MANUÁL PRO MENTORY. Na co se velmi těšíme, je používání Aplikace pro Mentory," zmiňuje Aleš Horčička, předseda Asociace Autoškol ČR. Mentorování bude spočívat v přípravě jízdy, v jejím sledování, včasném upozorňování na potenciální nebezpečí a na celkovou prevenci nebezpečných situací. Proces začlenění Řidiče L17 bude úspěšný tehdy, zvládne-li Mentor kvalitně připravit jednotlivé jízdy a mladého Řidiče zatíží postupně. I v tomto pomůže již zmíněná publikace pro Mentory. Klíčovou úlohu sehraje také zpětná vazba, vzájemná diskuze po jízdě a práce s chybami.

Mentorování bude spočívat v přípravě jízdy, v jejím sledování, včasném upozorňování na potenciální nebezpečí a na celkovou prevenci nebezpečných situací. Proces začlenění Řidiče L17 bude úspěšný tehdy, zvládne-li Mentor kvalitně připravit jednotlivé jízdy a mladého Řidiče zatíží postupně. I v tomto pomůže již zmíněná publikace pro Mentory. Klíčovou úlohu sehraje také zpětná vazba, vzájemná diskuze po jízdě a práce s chybami.

Kurzy pro mentory

„Mentoři se mohou předem sami vzdělávat – všechny informace, Manuál i Aplikace jsou k dispozici na www.autoskolaL17.cz. Můžeme také doporučit intenzivní spolupráci s autoškolou, která připravuje řidiče L17. Kvalitní autoškoly nabízejí i kurzy pro mentory L17,“ poukazuje Michal Walter. Kurzy pro Mentory L17 bude v roce 2024 pořádat i projekt START DRIVING, jejichž termíny budou vypsány začátkem roku 2024 na www.startdriving.cz.

„My už máme několik kurzů START DRIVING s prvními účastníky a budoucími Mentory za sebou. Obecně to jsou lidé, kteří mají zájem na tom, aby se jejich děti dál vzdělávali. Jsou to lidé, kteří jsou společensky odpovědní. Řidiči dělají pořád ty stejné chyby, jako je špatné držení volantu, držení ruky na řadicí páce, překračování rychlosti v obci - takové ty běžné přestupky, které dělají v běžném životě. Ty se snažíme na kurzech odbourat," vyjmenovává Aleš Horčička.

Co na kurzy říkají účastníci?

„Mám synovce, kterému bych rád byl Mentorem. Proto jsem se přihlásil do programu, abych se o tom dozvěděl víc a zároveň eliminoval chyby, které dělám." Michal Staněk 

„Já osobně jsem dělal řidičák v roce 1991 a od té doby se změnila řada věcí." Milan Kobos 

„Šel jsem na kurz, protože mám sedmnáctiletou dceru. Takže předpokládám, že příští rok budu dělat Mentora." Martin Tázler 

„Oprášil jsem si to. Člověk už má nějaké zlozvyky za tu dobu, co řídí. Tak jsem si to znovu vyzkoušel na úrovni posluchače autoškoly." Pavel Otýpka 

„Chtěl bych popřát všem Mentorům a mladým Řidičům, aby jim to ve voze ladilo," uzavírá Aleš Horčička.


Více informací o režimu L17 najdete tady.