Společný dopis Asociace Autoškol ČR, Profesního sdružení autoškol a Asociace zku

17. 04. 2017
Vážení členové Asociace Autoškol ČR, z.s. rádi bychom Vás informovali o mimořádné události, na které pracovala Výkonná rada AAČR v počátku roku 2017. Připravovali jsme společnými silami dopis náměstkovi ministra dopravy ČR Ing. Ladislavu Němcovi, ve kterém jsme žádali o určité úpravy týkající se přípravy motocyklistů v části zákona 247/2000 Sb.
Společný dopis Asociace Autoškol ČR, Profesního sdružení autoškol a Asociace zku

Společný dopis Asociace Autoškol ČR, Profesního sdružení autoškol a Asociace zkušebních komisařů náměstkovi Ministra dopravy ČR

Vážení členové Asociace Autoškol ČR, z.s. rádi bychom Vás informovali o mimořádné události, na které pracovala Výkonná rada AAČR v počátku roku 2017. Připravovali jsme společnými silami dopis náměstkovi ministra dopravy ČR Ing. Ladislavu Němcovi, ve kterém jsme žádali o určité úpravy týkající se přípravy motocyklistů v části zákona 247/2000 Sb.

Vzhledem k určitým odlišnostem v názorech, Výkonné rady Asociace autoškol vs Profesního sdružení autoškol a Asociace zkušebních komisařů, jsme zrealizovali cca 2 společné jednání a podařilo se nám dojít konsensu všech zainteresovaných profesních sdružení. Celá jednání vygradovala společným podpisem předsedů výše uvedených organizací. (viz foto) . V příloze Vám zasíláme kompletní výše uvedeného dokumentu.

Věříme, že tato společná spolupráce bude základem pro další společná jednání v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí v oblasti vzdělávání řidičů i zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Texty dokumentů ke stažení zde:

Odborné stanovisko: admin/files/2017/Odborne-stanovisko-AACR.pdf

Průvodní dopis k návrhům změn: admin/files/2017/1.-Pruvodni-dopis-PSA.pdf

Navrhované změny: admin/files/2017/2.-Navrhovane-zmeny.pdf