Tachograf Smart II a vše, co o něm potřebujete vědět

25. 09. 2023
Podle znění N (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, musí být nově registrovaná vozidla od 21.8.2023, která spadají do působnosti N561/2006, vybavena inteligentním tachografem G2 verze 2 – dále G2V2. S přechodem na Tachograf Smart ale vyvstává řada otázek.
Tachograf Smart II a vše, co o něm potřebujete vědět

Podle znění N (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, musí být nově registrovaná vozidla od 21.8.2023, která spadají do působnosti N561/2006, vybavena inteligentním tachografem G2 verze 2 – dále G2V2. Poznávacím znamením nového tachografu je malý znak „Bluetooth“ v pravém rohu displeje. Souběžně se od 21. 8. 2023 mohou vydávat pouze karty řidiče ve verzi G2V2, karty s dostatečnou kapacitou paměti k záznamu všech nařízením stanovené informace. Česká republika zahájila vydání nové karty G2V2 od 17. 7. 2023. 

Karta řidiče G2V2 má pod znakem E8 uvedenou číselnou kombinace 004. Kombinace 003, znamená kartu G2V1, karty vydávané před 17. 7. 2023. 

Než budou všichni řidiči vlastnit kartu V2 vzhledem k době platnosti 5 let, bude potřeba urychleně řešit a vyjasnit řadu otázek. Jedná se například o výklad postupu, který má řidič dodržet při přejezdu hranic s novým tachografem V2, ale je držitelem platné karty V1, na kterou se záznamy o překročení hranic nezaznamenají automaticky. 

Karta V1 je v souladu s prováděcím předpisem N 2016/799 kapacitou paměti připravena na změnu v prokazování činnosti platnou od 31. 12. 2024 – kdy řidič bude muset prokázat svou činnost předchozích 56 dní. Nedisponuje ale dostatečnou kapacitou na ruční záznam překračovaní hranic na takto dlouhé období. Pro drtivou většinu vozidel a řidičů, nemusí v současnosti tato změna znamenat nic zásadního při vnitrostátními dopravě. U mezinárodní dopravy doporučujeme zvýšenou pozornost v kombinaci nového tachografu G2. Pokud si nejste jisti, že to tachograf spolu s kartou umí automaticky, chovejte se zatím „postaru“ a při překročení hranic provádějte ruční záznam. 

Situaci budeme nadále pečlivě sledovat a monitorovat.