Technické prohlídky výcvikových vozidel

09. 08. 2011
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se zabývá vládním úkolem "Snižování administrativní zátěže podnikatelů". V rámci tohoto úkolku proběhlo dne 9.8.2011 na Ministerstvu dopravy jednání mezi náměstkem MPO panem Bedřichem Dandou a náměstkem MDČR Ing. Ivo Tomanem za přítomnosti předsedy Asociace autoškol Ondřeje Horázného.
Technické prohlídky výcvikových vozidel

Technické prohlídky výcvikových vozidel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR se zabývá vládním úkolem "Snižování administrativní zátěže podnikatelů". V rámci tohoto úkolku proběhlo dne 9.8.2011 na Ministerstvu dopravy jednání mezi náměstkem MPO panem Bedřichem Dandou a náměstkem MDČR Ing. Ivo Tomanem za přítomnosti předsedy Asociace autoškol Ondřeje Horázného.

Tématem schůzky byla transpozice směrnice ES č. 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových a přípojných vozidel.

admin/files/File/Ruzne/Smernice-o-STK.pdf

Ministerstvo dopravy i přes loňské přísliby bývalého ředitele odboru 150 Ing. Pokorného zůstávalo u názoru, že všechna výcviková vozidla by měla absolvovat STK vždy po roce od 1. registrace.

viz: admin/files/File/Ruzne/AR-M316_20110808_181109.pdf

V průběhu jednání bylo panu náměstkovi předáno písemné stanovisko Asociace autoškol ČR.

admin/files/File/Ruzne/STK-autoskoly.doc

Pan náměstek přislíbil zvážení věci a nevyloučil, že by našemu požadavku mohlo být vyhověno. Věc bude patrně předmětem dalších jednání.