Účastníme se valného shromáždění SKVZA

07. 03. 2023
Poslaním Slovenské komory výcvikových zariadení autoškôl je prosazovat a chránit práva a zájmy svých členů, napomáhat při zvyšování jejich odborné úrovně, poskytovat potřebné informace a poradenské služby v oblasti výcviku řidičů motorových vozidel.
Účastníme se valného shromáždění SKVZA
Valná hromada SKVZAse koná 30. 3. 2023 a my vám po návratu připravíme shrnutí a report. Sledujte aktuality.