Vyhrocení vztahů zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol - veřejný dopis –

04. 03. 2021
Vážený pane předsedo Asociace zkušebních komisařů – Pavle Greinere, v posledních dnech bohužel pozoruji poměrně výrazné vyhrocení vztahu zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol. Samozřejmě je vše nyní eskalováno aktuální pandemickou situací a rozdílným náhledem některých provozovatelů autoškol a některých zkušebních komisařů.
Vyhrocení vztahů zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol - veřejný dopis –

Vyhrocení vztahů zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol - veřejný dopis – výzva k jednání

Vážený pane předsedo Asociace zkušebních komisařů – Pavle Greinere, v posledních dnech bohužel pozoruji poměrně výrazné vyhrocení vztahu zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol. Samozřejmě je vše nyní eskalováno aktuální pandemickou situací a rozdílným náhledem některých provozovatelů autoškol a některých zkušebních komisařů.

Děje se tak na sociálních sítích, na Vašich komunikačních platformách a dokonce anonymními emaily. Některé příspěvky jsou nejen za hranou profesionality, ale i za hranou slušného chování.

Děje se tak bohužel, jak ze strany některých zkušebních komisařů, tak některých provozovatelů autoškol a dle mého názoru je třeba vše vrátit na rovinu věcného jednání o podmínkách zachování fungování sektoru vzdělávání řidičů.

Oba naše spolky mají ve svých stanovách závazek „Spolupracovat s profesními sdruženími a asociacemi zabývajícími se problematikou autoškolství, nacházet společná řešení aktuálních problémů a informovat o probíhajících jednáních.“ Bylo by dobré abychom tento závazek společně a beze zbytku naplňovali.

Dovoluji si upozornit, že provádění zkoušek žadatelů o ŘP není soukromoprávní záležitost, ale jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. Za výkon státní správy není odpovědno ani AZK ani jednotliví zkušební komisaři, nýbrž Obec s rozšířenou působností, Krajský úřad, Ministerstvo dopravy.

Dne 10.3.2021 proběhne společné jednání s tématem:

Plán rozvolnění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění bez zdravotního ohrožení účastníků zkoušek.

Naším záměrem je nezvyšovat pandemická rizika, ale zachovat funkční model systému vzdělávání řidičů. Na toto jednání navrhujeme průběh zkoušek žadatelů o ŘP za těchto podmínek:

povinné respirátory pro všechny účastníky zkoušky (učitel, komisař, žák)

povinné desinfekce ovládacích prvků vozidla mezi jednotlivými žadateli

COVID-19 test, ne starší 48 hodin (učitel, komisař, žák)

stanovit počet žadatelů na jednoho zkušebního komisaře/den pro celou ČR jednotně

Samozřejmě se nebráníme další diskuzi, ale stále považujeme za důležité zachovat systém vzdělávání řidičů plně funkční.

Pavle, učiňme společně výzvu ke konstruktivnímu a věcnému jednání všem zkušebním komisařům v ČR a všem provozovatelům autoškol v ČR.

S pozdravem

Ing. Aleš Horčička

předseda Asociace autoškol ČR z.s.

Celý dopis ke stažení zde:

admin/files/2021/Asociace-Autoskol-verejny-dopis-Asociaci-zkusebnich-komiru-a-zkusebnim-komisarum-ridicu.pdf