Novela školení řidičů TISK 643

24. 04. 2020
Níže najdete odkaz na sněmovní tisk č. 643, který v části druhé řeší novelu školení řidičů z důvodu novely směrnice č. 2003/59/ES
Novela školení řidičů TISK 643

Novela školení řidičů TISK 643


Níže najdete odkaz na sněmovní tisk č. 643, který v části druhé řeší novelu školení řidičů z důvodu novely směrnice č. 2003/59/ES

Odkaz:

www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw