Ohlédnutí za konferencí Bezpečnost vzdělávání řidičů 2023

23. 10. 2023
Původně jsme počítali s kapacitou 500 lidí. Nakonec jsme ji rozšířili na více než 600 návštěvníků z řad autoškol, zkušebních komisařů, pracovníků krajských úřadů, policistů a odborné veřejnosti - na konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů 2023 byli zkrátka všichni, kterým záleží na tom, aby autoškolství a vzdělávání řidičů fungovalo co nejlépe. Děkujeme všem, že jste přišli.
Ohlédnutí za konferencí Bezpečnost vzdělávání řidičů 2023

Od 1. ledna roku 2024 nás pro sektor vzdělávání řidičů čeká mnoho zásadních novinek. Novely přináší na české silnice i dvě horké novinky, Řidičák na zkoušku a systém L17. Mimo těchto zásadních novinek dochází i ke změnám bodového systému a zpřísnění sankcí a postihů. Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol touto konferencí zareagovaly na význam chystaných změn. Cílem konference bylo seznámení co nejširší skupiny učitelů autoškol a zkušebních komisařů s aktuální novelou zákonů č. 361/2000 Sb a 247/2000 Sb., která přinese největší změny v systému vzdělávání řidičů od roku 2000. A jak to v pátek 20. 10. 2023 v pražské Libni vypadalo? 


"Naše konference byla největší konferencí od roku 1989. Potkalo se 300 učitelů autoškol, 100 zkušebních komisařů a více než 150 osob z odborné veřejnosti. Bude to skvělý odrazový můstek pro další práci." Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol

"Konferenci vnímám velice pozitivně. Svědčí o tom hojná účast, zajímavá diskuze a zajímavá témata, která byla představena a věřím, že problematika dalšího rozvíjení řidičů motorových vozidel povede k tomu, že naše silnice budou podstatně bezpečnější." Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie 

"Konference byla úžasná. Věnovali jsme se tématům L17, řidičáku na zkoušku i projektům, které zlepšují a upevňují systém vzdělávání řidičů v České republice. Ten nejvyšší možný cíl, který chceme dosáhnout všichni je to, aby se za chyby na silnici neplatilo životem. Tam všichni směřujeme a snažíme se nastavit systém tak, abychom si na tento cíl dosáhli." Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti


"Já myslím, že velmi zajímavé je zpestření zahraničními hosty, kteří nám ukazují, kterým směrem šli. Ukazují nám vyzkoušený systém, což je pro nás skvělý motivátor, abychom s tím taky pohnuli k lepšímu." Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR

"Libí se mi to tu. Není zvykem, že tolik lidí zůstává až do konce podobných akcí a stráví celý svůj den konferencí. Z toho mám velkou radost." Manuel Picardi, generální sekretář Evropské asociace autoškol

"Myslím, že to bylo skvělé. Přišlo skutečně mnoho lidí a diskutovali jsme řadu témat. Myslím, že Asociace autoškol a Ministerstvo dopravy příkladně sdílí své nápady s instruktory a komisaři. To je rozhodně správná cesta, jak je angažovat v celém procesu vzdělávání." Patrick Hekkert, CEPA SafeDrive

"Iniciativa uspořádat takovou konferenci vzešla ze strany ministerstva, ale bez významné podpory a přímého zapojení Asociace autoškol by tady asi nebylo ani tolik lidé. Smysl takové akce přichází ve chvíli, kdy se potká tolik lidí a sejdou se všechny vektory." Martin Kupka, ministr dopravy ČR


Děkujeme Ministerstvu dopravy za unikátní myšlenku udělat největší konferenci pro sektor vzdělávání řidičů od roku 1989.

Závěrečné video z akce