Rozjedeme START DRIVING kurzy pro mentory

22. 11. 2023
Od 1. 1. 2024 se kromě běžných žáků v autoškole budeme v Asociaci autoškol i v autoškolách zaměřovat na vzdělávání mentorů, kdy budeme zvyšovat jejich teoretickou i praktickou kvalifikaci.
Rozjedeme START DRIVING kurzy pro mentory

V rámci listopadových kurzů START DRIVING jsme rozjeli první z prvních kurzů pro mentory L17. Máme pro vás videoreport z akce.

Co na kurz říkají účastníci?

"Mám synovce, kterému bych rád byl mentorem. Proto jsem se přihlásil do programu, abych se o tom dozvěděl víc a zároveň eliminoval chyby, které dělám." Michal Staněk

"Já osobně jsem dělal řidičák v roce 1991 a od té doby se změnila řada věcí." Milan Kobos

"Chystám se být mentorem, protože mám sedmnáctiletou dceru. Takže předpokládám, že příští rok budu dělat mentora." Martin Tázler

"Oprášil jsem si to. Člověk už má nějaké zlozvyky za tu dobu, co řídí. Tak jsem si to znovu vyzkoušel na úrovni posluchače autoškoly." Pavel Otýpka

Jací jsou účastníci a jaké nejčastější chyby dělají při řízení?

"Myslím, že obecně to jsou lidi, kteří mají zájem na tom, aby se jejich děti dál vzdělávali. Jsou to lidi, kteří jsou společensky odpovědní. Řidiči dělají pořád ty stejné chyby, jako je špatné držení volantu, držení ruky na řadicí páce, překračování rychlosti v obci - takové ty běžné přestupky, které dělají v běžném životě." Martin Aujezdský, autoškola Aujezdský

Manuál mentora

"Pro to, aby se mentoři dobře zorientovali ve své nové úloze, připravila AAČR speciální internetové stránky a taky tištěnou publikaci MANUÁL PRO MENTORY. Na co se velmi těšíme, je používání Aplikace pro mentory," upozorňuje Aleš Horčička, předseda Asociace Autoškol ČR, a dodává: "Chtěl bych popřát všem Mentorům a mladým Řidičům, aby jim to ve voze ladilo."


Mentorem může být ta osoba,... 

  • které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety, 
  • která je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B, 
  • která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, 
  • která nemá zadržený řidičský průkaz, 
  • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod. 

Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora. Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.Všechny důležité informace o L17 najdete na https://autoskolal17.cz/