Seznam autoškol umožňující výcvik skupiny „A“ osob se sluchovým postižením

02. 01. 2023
Věc: Seznam autoškol umožňující výcvik skupiny „A“ osob se sluchovým postižením a návrh postupu spolupráce s příslušným ORP pro vykonání zkoušky
Seznam autoškol umožňující výcvik skupiny „A“ osob se sluchovým postižením

Na základě vzájemné spolupráce, Ministerstvo dopravy vytvořilo podpůrný materiál pro zkušební komisaře, který slouží i pro učitele autoškol a zaměřuje se na zkoušky z odborné způsobilosti a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupiny A se sluchovým postižením.

Navržený postup spolupráce autoškol + ORP:

a) Před zahájením samotné výuky a výcviku skupiny „A“ osob se sluchovým postižením se spojit s místně příslušným zástupcem ORP a domluvit technický postup průběhu závěrečných zkoušek

b) Při samotné výuce a výcviku postupovat dle smluveného technického postupu zaměřujícího se na výcvik a zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění skupiny „A“

Komunikace směrem k autoškolám:


  • Webové stránky Asociace autoškol ČR
  • Valná Hromada Asociace autoškol ČR 24.11.2022
  • Odborné semináře Asociace autoškol ČR
  • Autoškolské noviny
  • Svaz měst a obcí ČR


Ing. Aleš Horčička

předseda spolku


Přílohy: 

Seznam autoškol umožňující výuku a výcvik skupiny A pro sluchově postižené

Prezentace - Výuka a výcvik skupiny A pro neslyšící žadatele o ŘP