Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 03.12.2020

01. 12. 2020
Právní východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.
Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 03.12.2020

Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 03.12.2020

Právní východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

II. Omezuje Odst. 1

vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry;

Na základě shora uvedeného Asociace autoškol zastává následující právní názor:

1. na učebně při teoretické výuce může být max 9 žadatelů + 1 učitel autoškoly,

2. praktický výcvik není omezen,

3. při školení profesních či jiných řidičů může být max 9 řidičů + 1 lektor školicího střediska,

4. teoretická část zkoušky je omezena na max 9 žadatelů + 1 zkušební komisař,

5. praktická část zkoušky není omezena za předpokladu dodržení obecných zásad

Vše výše uvedené je třeba provádět za dodržení stanovených omezujících hygienických opatření. (desinfekce, ochrana dýchacích cest, atd)

Doporučujeme provozovatelům autoškol a zkušebním komisařům soustředit na opravné zkoušky již přihlášených žadatelů, kterým byl zrušen původní termín zkoušky, zkoušky z profesní způsobilosti, přezkoušení z odborné způsobilosti, tak aby se co nejdříve vyhovělo dlouho čekajícím žadatelům.

Přejeme všem učitelům i žákům autoškol pozitivní návrat do práce či k jejich řidičskému vzdělávání a věříme, že společnými silami dokážeme, že na kvalitu začínajících řidičů nebude mít pandemie COVID-19 výrazný vliv...

Asociace autoškol ČR, z.s.