STANOVISKO VÝKONNÉ RADY AAČR KE ZKUŠEBNÍM PLOCHÁM PRO MOTOCYKLY

10. 12. 2015
Výkonná rada AAČR na svém jednání dne 09.12.2015 v Praze se shodla a doporučuje provozovatelům autoškol i obcím s rozšířenou s působností (dále jen ORP) následující postup při zajišťování nových zkušebních ploch pro výcvik a zkoušku motocyklistů od 1.11.2015 dle účinnosti vyhlášky č. 256/2015 Sb.
STANOVISKO VÝKONNÉ RADY AAČR KE ZKUŠEBNÍM PLOCHÁM PRO MOTOCYKLY

STANOVISKO VÝKONNÉ RADY AAČR KE ZKUŠEBNÍM PLOCHÁM PRO MOTOCYKLY

Výkonná rada AAČR na svém jednání dne 09.12.2015 v Praze se shodla a doporučuje provozovatelům autoškol i obcím s rozšířenou s působností (dále jen ORP) následující postup při zajišťování nových zkušebních ploch pro výcvik a zkoušku motocyklistů od 1.11.2015 dle účinnosti vyhlášky č. 256/2015 Sb.

Dlouhodobě prosazujeme změnu ve zkoušení i výcviku řidičů motocyklů všech skupin.

S obecným rámcem nově požadovaného zkoušení souhlasíme a shodujeme se s MDČR, že se jedná o pozitivní krok, ale vzhledem k nedostatečné připravenosti ze strany MDČR a potažmo i ORP by bylo nejvhodnější odsunout účinnost této vyhlášky minimálně o 1 rok, nebo do zajištění zkušebních ploch ze strany ORP. (Tento krok je nicméně dle MDČR legislativně neprůchodný).

Vzhledem k výše uvedenému:

Doporučujeme provozovatelům autoškol:

1) vstoupit v kontakt s ORP a proaktivně tlačit na vyřešení této problematiky

2) pokud nedojde ke shodě v řešení výše uvedené problematiky, doporučujeme neprodleně kontaktovat AAČR případně MDČR, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám

3) zdůrazňovat při jednáních s ORP, že tato obec je příjemcem správních poplatků za vykonání zkoušek a za posledních několik let jistě neinvestovala téměř žádné prostředky z těchto poplatků do vzdělávání řidičů či zkoušení žadatelů v místě příslušné ORP.

Doporučujeme ORP:

1) vybrat provozovatele autoškol, kteří mají registraci na skupin „A“ a proaktivně s nimi tuto situaci řešit

2) brát v úvahu, že většina autoškol s registrací skupin „A“ bude mít zájem využívat tuto zkušební plochu zároveň jako cvičnou plochu a mohla by tak zajistit větší využití této investice a snížení nákladů na provoz

3) uvědomit si, že v případě, že nebude zajištěna zkušební plocha a tím i zkoušky žadatelů, dojde k výraznému poklesu příjmu ze správních poplatků (nebo přesunu do obvodu k jiné ORP) a tím i příjmů do rozpočtu obce jako takové,

4) uvědomit si, že nezajištěním výše uvedeného by mohlo dojít opět k nové formě tzv. „řidičákové turistiky“, která je nežádoucí z hlediska bezpečnosti silničního provozu,

5) uvědomit si, že nezajištěním zkoušek žadatelů skupiny A, by obec mohla porušit povinnost provádění výkonu přenesené působnosti v oblasti výkonu veřejné správy. AAČR vyjadřuje přesvědčení, že i přes zřetelné problémy s účinností i realizací bude možné společným úsilím AAČR, ORP, autoškol a MDČR zajistit v roce 2016 kvalitnější zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění skupin A.

Výkonná rada Asociace autoškol ČR

ROZDĚLOVNÍK

1) Všem členům AAČR

2) Všem nečlenům AAČR

3) Všem zkušebním komisařům v ČR

4) Všem krajským úřadům v ČR

5) MDČR

6) média

ORIGINÁL DOKUMENTU KE STAŽENÍ