Uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou - Evropské nařízení

15. 08. 2022
Kolegové, předáváme pro Vaši informaci NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. nařízení je účinné od 27.7.2022 Relevantní ustanovení zde: Uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou 1. Platné řidičské průkazy vydané Ukrajinou se uznávají na území Unie, pokud jejich držitelé požívají dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382, a to do okamžiku ukončení uvedené dočasné ochrany.
Uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou - Evropské nařízení

Kolegové, předáváme pro Vaši informaci NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. nařízení je účinné od 27.7.2022 Relevantní ustanovení zde: Uznávání řidičských průkazů vydaných Ukrajinou 1. Platné řidičské průkazy vydané Ukrajinou se uznávají na území Unie, pokud jejich držitelé požívají dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382, a to do okamžiku ukončení uvedené dočasné ochrany. Tímto uznáním není dotčeno použití vnitrostátních předpisů o omezení, pozastavení, odnětí nebo zrušení platnosti řidičského oprávnění na území daného členského státu v souladu se zásadou teritoriality trestněprávních a policejních předpisů.

2. Pokud má osoba požívající dočasné ochrany nebo přiměřené ochrany podle vnitrostátního práva v souladu se směrnicí 2001/55/ES a prováděcím rozhodnutím (EU) 2022/382 platný řidičský průkaz vydaný Ukrajinou, členské státy nepožadují, aby předložila jeho ověřený překlad ani mezinárodní řidičský průkaz podle čl. 41 odst. 2 Vídeňské úmluvy o silničním provozu. K ověření totožnosti držitele řidičského průkazu mohou členské státy požadovat předložení cestovního pasu, dokumentu dokládajícího dočasný pobyt či jiného příslušného dokumentu.

Celý text ke stažení.