Zákaz autoškol prodloužen!

31. 03. 2020
Zákaz autoškol se prodluřuje nejméně do 11. 4. 2020 6:00 hodin.
Zákaz autoškol prodloužen!

Zákaz autoškol prodloužen!

Zákaz autoškol se prodlužuje nejméně do 11. 4. 2020 6:00 hodin.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Soubory ke stažení zde:

Prodloužení zákazu autoškol

Omezení volného pohybu osob