Ondřej Horázný

Ondřej Horázný

Články autora

Zákon č. 365/2021 Sb. a novinky pro autoškoly

10. 10. 2021

Dne 8. října 2021 vyšel zákon č. 365/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Přestože se nejedná o novelu zákona č. 247/2000 Sb., „o autoškolách“, nás,……

více

Maření výkonu úředního rozhodnutí při řízení v autoškole

16. 05. 2021

Nedávno se nám dostalo do rukou zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým se zásadně mění praxe v tom, kdy je možno řídit motorové vozidlo v rámci přípravy na přezkušení a při přezkoušení po……

více

Záchrana TISKU 837

16. 02. 2021

Vzhledem tomu, že skončila schůze Poslanecké sněmovny, na které byla zařazena novela zákona č. 247/2000 Sb. pod číslem TISKU 837 a s ohledem na aktuální situací jsou obavy, aby se stihla projednat,……

více

Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví

26. 05. 2020

Z důvodu nejasností a rozporů ve výkladu předpisů ministerstva zdravotnictví jsme zaslali dne 19.5.2020 dotaz. Ani ne za jeden den jsme získali odpověď.…

více

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu lhůt

26. 04. 2020

Zde najdete materiál Ministerstva vnitra k tomu, jak konkrétně je třeba postupovat, pokud v průběhu nouzového stavu skončila nějaká lhůta, kterou občan nemohl z důvodů nouzového stavu splnit. …

více

Postupy žadatelů, autoškol, úřadů a řidičů u prošlých lhůt

25. 04. 2020

V přílohách najdete dva dokumenty MInisterstva dopravy. Jsou zde uvedeny postupy při jednotlivých situacích, kdy vlivem "vyšší moci", tedy nouzového stavu a omezeními,která s tím souvisí nebylo možno……

více

Podmínky provozu autoškol od 27.4.2020

24. 04. 2020

Vážení provozovatelé autoškol, přinášíme Vám nejnovější informace o podmínkách provozu autoškol.…

více

Reakce na náš dopis ministrům

24. 04. 2020

Reakce na náš dopis ministrům Dnes jsme obdrželi reakci na náš dopis. …

více

Novela školení řidičů TISK 643

24. 04. 2020

Níže najdete odkaz na sněmovní tisk č. 643, který v části druhé řeší novelu školení řidičů z důvodu novely směrnice č. 2003/59/ES…

více

Provoz autoškol obnoven 27. 4. 2020

23. 04. 2020

Dnes na tiskové konferenci sdělil p. ministr Havlíček, že autoškoly bude možné provozovat od pondělí 27. 4. 2020.…

více

Antivirus - podpora zaměstnanosti

31. 03. 2020

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus.…

více

Zákaz autoškol prodloužen!

31. 03. 2020

Zákaz autoškol se prodluřuje nejméně do 11. 4. 2020 6:00 hodin.…

více

Zvýhodněný nákup moto přileb

24. 02. 2020

Vyjednali jsme pro Vás a vaše žáky nákup přileb z avýhodných podmínek…

více

Vzdělávání zkušebních komisařů a učitelů autoškol v Rakousku

14. 04. 2018

V polovině března jsem se zúčastnili jako hosté Rakouského svazu autoškol tréninkového dne pro zkušební komisaře a učitele autoškol. …

více

Tréninkový den pro učitele a komisaře v Rakousku

02. 03. 2018

Rakouský svaz autoškol pozval členy EFA, tedy i zástupce AAČR na tréninkový den pro zkušební komisaře a učitele autoškol 14. – 16.3.2018.…

více

Anketa motocykly po roce 2016

25. 02. 2018

Zde najdete výsledky ankety, kterou jsme loni na jaře zadali k průzkumu názorů a zkušeností s novým způsobem výcviku MOTO…

více

Další dopis ministru dopravy ve věci KÚ Vysočina

15. 01. 2018

Krajský úřad kraje Vysočin aopět vydal na základě svého subjektivního názoru dokument, ve kterém navrhuje hrubě protiprávní postupy při rozhodování o profesní způsobilosti řidiče. Asociace autoškol……

více

Návrhy testových otázek

15. 01. 2018

Asociace autoškol dostala k připomínkování testové otázky.…

více