Koronavirus

LOCKDOWN - podzim 2020

22. 10. 2020

Vážení kolegové a kolegyně. Aktuálně máme vše vydiskutované s pracovníky MD a dle společného názoru všechna dnešní Nařízení vlády ČR neumožňují provozovat autoškoly v ČR do 20.11.2020…

více

Od 1.9.2020 opět roušky

25. 08. 2020

Od 1.9.2020 je třeba na úřadu při zkouškách nosit roušky.…

více

Stanovisko Asociace autoškol k provozování autoškol od 23.11.2020

22. 11. 2020

Asociace autoškol zaujímá následující stanovisko k Usnesení vlády ČR č. 1201 ze dne 20.11.2020…

více

Vyhrocení vztahů zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol - veřejný dopis –

04. 03. 2021

Vážený pane předsedo Asociace zkušebních komisařů – Pavle Greinere, v posledních dnech bohužel pozoruji poměrně výrazné vyhrocení vztahu zkušebních komisařů a provozovatelů autoškol. Samozřejmě je……

více

přerušení výuky a výcviku v autoškolách do 24.3.2020

16. 03. 2020

Vážení provozovatelé autoškol, je naší povinnosti Vás upozornit na aktuální Nařízení vlády, které zakazuje provoz autoškol (tedy výuku a výcvik) minimálně do 24.3.2020…

více

Podmínky provozu autoškol od 27.4.2020

24. 04. 2020

Vážení provozovatelé autoškol, přinášíme Vám nejnovější informace o podmínkách provozu autoškol.…

více

Reakce na náš dopis ministrům

24. 04. 2020

Reakce na náš dopis ministrům Dnes jsme obdrželi reakci na náš dopis. …

více

Postupy žadatelů, autoškol, úřadů a řidičů u prošlých lhůt

25. 04. 2020

V přílohách najdete dva dokumenty MInisterstva dopravy. Jsou zde uvedeny postupy při jednotlivých situacích, kdy vlivem "vyšší moci", tedy nouzového stavu a omezeními,která s tím souvisí nebylo možno……

více

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu lhůt

26. 04. 2020

Zde najdete materiál Ministerstva vnitra k tomu, jak konkrétně je třeba postupovat, pokud v průběhu nouzového stavu skončila nějaká lhůta, kterou občan nemohl z důvodů nouzového stavu splnit. …

více

Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR

01. 04. 2020

Požadavky Asociace autoškol ČR. z.s. na přežití oboru vzdělávání řidičů v ČR, v pořadí již druhý dopis adresovaný poslancům, vládě a MDČR…

více

Návrh Asociace Autoškol ČR vládě České republiky k omezenému zahájení činnosti a

15. 04. 2020

Vedení Asociace autoškol plně respektuje spuštění provozu autoškol dne 11. 5. 2020, ale přitom navrhuje omezené spuštění provozu již od 27. 4. 2020 zejména s ohledem na případy, kde je veřejný zájem……

více

Prohlášení Asociace Autoškol ČR k aktuální problematické situaci a zákazu činnos

24. 03. 2020

Vedení Asociace autoškol plně respektuje aktuální zákaz činnosti provozovatelů autoškol směřující ke snížení rizik v souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19. Nicméně důrazně upozorňuje na velký……

více

Jedeme v tom spolu

25. 03. 2020

Asociace autoškol ČR iniciuje spolupráci provozovatelů autoškol v ČR a sociálních služeb pro potřebné (seniory, ZTP)…

více

Antivirus - podpora zaměstnanosti

31. 03. 2020

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus.…

více

Zákaz autoškol prodloužen!

31. 03. 2020

Zákaz autoškol se prodluřuje nejméně do 11. 4. 2020 6:00 hodin.…

více